Sobre la nova votació de l’addenda al conveni del Castell de Can Feu

Intervenció d'Isidre Soler en el ple municipal del 6 d'octubre de 2009

Sr. Alcalde, lamentem profundament tot el que han generat amb la votació de l’addenda del Castell, fins el punt de desprestigiar aquesta institució.
Mai no havia passat una cosa semblant en aquest Ajuntament. Mai no ens havíem trobat que el propi alcalde-president del Ple intentés modificar el sentit del vot d’un grup municipal perquè li convenia.

Tothom va veure com el Sr. Soriano s’abstenia. Vostè, tots els regidors i regidores, el públic i els mitjans de comunicació. Fins i tot Ràdio Sabadell en la seva crònica del Ple constava l’abstenció del PP, fins que a mig matí del dia següent, algú, els hi va fer canviar.

Sr. Alcalde, vostè coneix perfectament el reglament. En un Ple de fa uns mesos, en que la regidora Patricia Martínez va al•legar que s’havia equivocat en el vot, li va respondre que les regles de joc no permetien canviar el vot. Que constaria en acta la seva voluntat però que el vot era inamovible.

Però en el passat Ple de setembre vostè ja no recordava aquestes mateixes regles de joc.

Quan en el recés li van informar que amb l’abstenció del PP l’addenda no s’aprovava vostè Sr. Alcalde va fer una maniobra impròpia d’una democràcia. Impròpia de la institució que representa. Impròpia d’un president de tota una Federació de Municipis.

Vostè va perdre la votació i ha quedat palès que no ha volgut acceptar-ho. Això de perdre per vostè és intolerable. Vostè només sap guanyar.

En la votació de l’addenda li va fallar el PP, sempre tan fidel, gràcies al qual vostès poden imposar la seva desastrosa política a la ciutat. Però potser el PP tampoc veia clar implicar-se en el mal acord que per la ciutat representa l’addenda.

En aquella ocasió la crossa que li dona la majoria absoluta li va fallar. Per això ara tornen a portar al Ple l’addenda del Castell de Can Feu.
Està en el seu dret fer-ho Sr. Alcalde, però ho fan perquè el Secretari els hi recomana.

No ho fan per voluntat pròpia. No ho fan perquè reconeguin que es va equivocar.

Sincerament Sr. alcalde, ens hagués agradat escoltar abans d’iniciar l’exposició d’aquest dictamen unes paraules de disculpa seves reconeixent que es van equivocar, perquè vostès no tan sols van menysprear el reglament sinó que van menysprear el Ple.
Com pot comprendre votarem novament en contra.