L’Entesa per Sabadell demana al govern municipal que expliqui que el Castell de Can Feu no és de la ciutat

Considera que l’Ajuntament no hauria de fer servir el castell per actes institucionals ni hi hauria d’invertir diner públic

El Castell de Can Feu no és de la ciutat. Malgrat que el govern municipal i el PSC l’utilitzi i en faci un ús propagandístic, el Castell de Can Feu continua sent de propietat privada.

Segons el conveni signat entre la propietat i l’alcalde, el novembre de 2006, el Castell de Can Feu passaria a ser de propietat municipal quan s’aprovés la modificació del Pla General a la zona industrial de Mas Duran, al costat del castell. A més de la donació del castell el conveni establia una aportació de la propietat de 2,5 milions d’euros per a la seva consolidació.

Els canvis del Pla General que preveu el conveni consisteixen en requalificar els terrenys qualificats d’Industrial a ser qualificats d’Industrial Terciari i augmentar l’edificabilitat de 18.128 m2 a 33.683 m2 permetent d’aquesta manera obtenir una important plusvàlua a la propietat. La donació del castell no és una donació desinteressada sinó que és a canvi d’una substanciosa operació urbanística.

La modificació del Pla General no s’ha dut a terme i per tant el conveni no s’ha executat. El castell continua sent de propietat privada (Mas Duran) i aquesta no ha donat cap euro per la consolidació dels castell, tal i com ha reconegut el propi govern municipal al ser preguntat.

Tanmateix, tot i no ser-ne el titular el govern municipal ha invertit prop de 26.000 euros de les arques municipals a treballs de manteniment i de neteja del castell. Un ús dels diners públics que considerem fora de tota justificació. I, d’altra banda, utilitzar el castell com si fos un equipament municipal, fent-hi actes institucionals, visites, etc.

Per aquests motius L’Entesa per Sabadell ha reclamat a l’alcalde que no destini més diners públics a una propietat que no és de titularitat municipal, sinó que aquests diners els destini a necessitats reals de les persones. I també que expliqui a la ciutat de qui és castell i deixi de fer-ne un ús propagandístic.