L’Entesa per Sabadell participa en una Jornada organitzada per les CAV amb motiu del trentè aniversari dels ajuntaments democràtics

Amb motiu del trentè aniversari de les primeres eleccions municipals, les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV organitzen el proper dissabte la Jornada Construint municipi des dels moviments socials. L’aposta municipalista del teixit popular 30 anys després de les primeres eleccions locals.

A la jornada, que se celebrarà a Castellar del Vallès a partir de les 12 del migdia, s’exposaran diverses experiències polítiques, socials i veïnals en el marc del municipalisme i hi participaran professors universitaris, regidors i regidores de les CAV i les CUP, i membres d’entitats veïnals, socials i ecologistes d’arreu de Catalunya, però també de Madrid i el País Basc.

L’objectiu dels debats és posar sobre la taula l’aposta municipalista per part dels moviments socials catalans, que s’ha materialitzat en l’articulació de candidatures alternatives i en el treball del moviment veïnal i ciutadà. La política municipal no s’ha fet només des de les institucions i des dels partits polítics tradicionals: els moviments socials hi han jugat i hi juguen un paper destacat. Sense aquest teixit social avui no podríem parlar de molts avenços que s’han dut a terme en el món local.

L’Entesa participarà activament en els diferents debats i també estarà representada en la taula L’aposta municipalista: per què fem el pas a la política local? per la regidora sabadellenca Virginia Domínguez.

Per a més informació, es pot consultar el blog:

http://municipalismeimoviments.blogspot.com