Sobre la Comissió Municipal de Protecció Civil

Pregunta d'Isidre Soler en el Ple municipal del 3 de febrer de 2009

Sr. Alcalde, durant el debat sobre la moció d’ERC en relació el Pla d’emergència per Vent, un cop d’aire ens ha portat un dubte que li trasllado en forma de pregunta:

L’article 47 2b de la Llei de Protecció Civil determina que els municipis de més de cinquanta mil habitants han de crear una Comissió Municipal de Protecció Civil que, presidida per l’alcalde està integrada per representants de l’Ajuntament, d’altres administracions, d’entitats col·laboradores, d’associacions de voluntaris i per personal tècnic.

Aquesta Comissió té caràcter consultiu, deliberant i coordinador.

Hem vist per altra banda que aquesta Comissió no consta entre els diferents òrgans municipals ni tampoc tenim constància de cap convocatòria.

Sr alcalde confiem que no estem incomplint la llei en un tema tan delicat com és la protecció de les persones i bens de la ciutat.

Voldria per tant conèixer quan es va constituir la Comissió Municipal de Protecció Civil i quantes vegades ha estat convocada?.