L’Entesa per Sabadell celebra la creació del registre de bicicletes

L’Entesa per Sabadell celebra l’entrada en funcionament del registre de bicicletes que van proposar amb una moció al ple municipal de setembre de 2007. La moció, que va ser aprovada per unanimitat, contemplava sis propostes:

1. La creació d’un servei municipal de Registre de Bicicletes, amb l’objectiu de reduir el nombre de robatoris i facilitar la detecció i identificació de les bicicletes robades i possibilitar la seva devolució als propietaris o propietàries, registre que també generaria un efecte dissuasori dels robatoris.

2. Que aquest Registre tingui un caràcter voluntari i gratuït i se’n puguin beneficiar tan sols les persones residents a la nostra ciutat.

3. Que aquest servei municipal sigui plantejat a la Comissió de la Bicicleta de la Taula de la Mobilitat amb l’objectiu de determinar-ne les característiques més adients per als usuaris i usuàries.

4. Que els serveis tècnics municipals determinin el sistema de marcatge més idoni a aplicar, recollint l’experiència d’aquest sistema en altres ciutats, i que l’Ajuntament sigui qui custodiï l’arxiu informàtic de caràcter confidencial amb les dades dels propietaris.

5. Que l’Ajuntament fomenti aquest registre i en faciliti l’accés , entre altres mitjans, a través d’Internet.

6. Donar la màxima difusió de l’existència d’aquest servei.

L’Entesa considera que la implantació de mesures com aquesta, que donen facilitats als usuaris i usuàries, és una bona manera de fomentar l’ús de la bicicleta, un dels objectius del Pacte per a la Mobilitat de Sabadell.

L’Entesa continuarà treballant per ampliar els serveis per als usuaris i usuàries de la bicicleta, per tal de facilitar-ne l’ús com a mitjà de transport habitual, però també com a plantejament ciutadà estratègic que a mig termini pot tenir efectes molts positius en un model de mobilitat més sostenible.