L’Entesa demana que es busquin solucions de futur per a l’escola pública de la zona centre i Gràcia

L’Entesa per Sabadell va demanar en el Consell Escolar Municipal que es comencin a estudiar solucions per fer front a la manca de places a les escoles públiques del centre, que previsiblement es tornarà a produir el proper any.

Es tracta d’evitar que a la propera campanya de preinscripció (2009) es succeeixin els mateixos problemes que s’han donat enguany, que responen a una planificació deficient, que no ha tingut en compte l’augment de població que s’ha produït en els darrers anys en les zones de la Gran Via i de Gràcia, i que ha minimitzat factors ja coneguts com el nombre d’alumnes potencials que tenien puntuació pel fet de tenir germans en el centre.

L’Entesa reitera que és urgent que es posi a disposició de la Generalitat el solar situat entre els carrers Lepant i Tetuan, on s’ha d’ubicar la segona escola del barri de Gràcia, que, un cop sigui una realitat, restarà pressió a la zona centre. Actualment Gràcia i Centre oest conformen una mateixa zona molt àmplia, amb 5 centres públics, però seria més coherent una zona més reduïda per al barri de Gràcia amb el CEIP Teresa Claramunt i el nou CEIP.

D’altra banda, l’Entesa considera que el CEIP Sabadell centre ha d’ofertar dues línies (50 places), el doble del que ha ofertat aquest any, i que s’han de redefinir les dues zones del centre per acollir el conjunt de la demanda.

L’Entesa valora negativament la gestió de la problemàtica que han fet els Serveis Territorials de la Generalitat, que han imposat una tercera línia al CEIP Joanot Alisanda, sense tenir en compte la comunitat educativa d’aquest centre, i generant una evident tensió entre l’AMPA i les famílies encara no escolaritzades.

Es podrien haver buscar altres solucions amb més visió de futur. Per exemple, que la ubicació de la nova aula de P3 en aquesta escola fos provisional, creant-se ja un nou centre que en propers cursos podria tenir continuïtat i ocupar les instal·lacions de l’antic CEIP Carme Simó o algun altre espai mentre es buscava un solar per construir una nova escola.