L’Entesa per Sabadell lamenta la manca de coherència del PSC per negar-se a instar al parlament espanyol a abolir el delicte d’ultratge a la bandera

La Junta de Portaveus del passat divendres 23 va aprovar, amb el vot contrari del PP, una moció de suport al jove terrassenc Francesc Argemí, presentada per ERC.

L’Entesa per Sabadell també havia presentat una moció relacionada amb aquest cas, que tenia un abast més ampli, tant en la seva part expositiva, com en els acords. L’Entesa, per tal de facilitar el consens va modificar la seva moció, que finalment plantejava els següents acords:
1 – Manifestar la preocupació per la desproporció entre el fet d’intentar despenjar una bandera del balcó de l’Ajuntament de Terrassa i la pena imposada.
2 – Donar suport a què Francesc Argemí sigui posat en llibertat.
3 – Instar al parlament espanyol a que sigui abolit el delicte d’ultratge a la bandera.
4 – Fer arribar a quests acords al President del Parlament de Catalunya, als Grups parlamentaris de Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la FCM.

Aquesta moció va comptar amb els vots favorables dels portaveus d’Entesa per Sabadell, ERC, ICV i CiU, però va ser rebutjada pel PSC-PSOE i el PP.

L’Entesa lamenta l’actitud carca del PSC-PSOE, que un cop més es va aliniar amb el PP, i va negar-se a votar favorablement per instar al parlament espanyol a què sigui abolit el delicte d’ultratge a la bandera. Una petició que sí que ha estat secundada pel PSC en altres municipis.

Amb aquesta actitud, queda palès que l’alcalde Manuel Bustos i el PSC es neguen a modificar una legislació obsoleta, heretada del règim franquista, que contempla el delicte d’ultratge a la bandera, que en cap altre país europeu no està tipificat com a delicte.

L’Entesa considera que si s’accepta que la condemna aplicada a Francesc Argemí és excessiva, és coherent sol·licitar l’abolició del delicte d’ultratge a la bandera, per anar construint un marc democràtic i de convivència que eviti sentències desproporcionades i que generi confiança a la ciutadania.