Ni Quart Cinturó, ni Ronda del Vallès

Virginia Domínguez - Regidora del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

Un cop més, l’Entesa per Sabadell dóna ple suport a la Manifestació Contra el Quart Cinturó convocada pel proper diumenge a Granollers. Tenim, doncs, una altra ocasió per fer palès el nostre rebuig a aquesta infraestructura, però també -sobretot- a un determinat model de transport i de territori.

El territori és finit. El Vallès és finit. I, tanmateix, la maquinària de l’Administració liderada pels governs de la Generalitat i de l’Estat, insisteix en les seves inèrcies, en ocupar el territori amb noves infraestructures viàries, que, en ple segle XXI, són del tot obsoletes i són incompatibles amb la preservació del rodal i amb la conservació dels darrers camps i boscos de la plana del Vallès. De fet, fins i tot els estudis elaborats per defensar el Quart Cinturó alerten que en vint anys també estaria col·lapsat.

Ja li podem dir Quart Cinturó, Autovia Orbital o Ronda del Vallès. La ferida és la mateixa, l’impacte és enorme i irreversible. La urbanització dispersa i l’ocupació dels espais adjacents a qualsevol autovia són una conseqüència directa i gairebé immediata.

Ja és hora de canviar de model. Ja és hora de planificar després de fer una diagnosi global dels problemes i dels recursos del territori, després de posar sobre la taula els objectius que es persegueixen i d’estudiar acuradament quines són les millors solucions. Després de contemplar també aspectes que superen la realitat del Vallès, com ara el canvi climàtic i l’efecte hivernacle, l’esgotament de les reserves de petroli, o la contaminació atmosfèrica.

És el moment de fer alguna cosa més que parlar de sostenibilitat i de transport col·lectiu. És el moment d’aplicar alguns dels elements que es diuen en els discursos i de dissenyar les infraestructures del futur des del respecte pel medi ambient i pel territori.

És el moment d’aturar el Quart Cinturó!