L’Entesa vol la creació d’oficines d’informació als districtes per les obres del perllongament del Ferrocarril de la Generalitat

Les obres del perllongament del FGC, que es preveuen iniciar a partir del mes de gener de 2008, tindran una incidència molt gran a tota la ciutat.

Les obres a cel obert de les diferents estacions implicaran importants afectacions, com el tall de vies de comunicació i l’ocupació de places i carrers que alteren la vida de diferents barris de la ciutat..

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell plantejarà l’obertura d’oficines d’informació a tots els districtes perquè la ciutadania es pugui informar del que comportaran les obres a cada barri. Així com perquè els veïns i veïnes tinguin un punt on puguin traslladar els possibles suggeriments, propostes i queixes sobre l’evolució de les obres, i serveixin per resoldre qualsevol dubte sobre la seguretat de les obres.

Aquests punts d’informació i de recollida de suggeriments serien complementaris a la Comissió de Seguiment, amb la participació de l’Administració i dels agents polítics, socials i econòmics, que s’haurà de constituir per fer el seguiment global de l’evolució de les obres.

Amb aquestes mesures, des de l’Entesa, considerem que es donaria acompliment del dret dels ciutadans a tenir informació actualitzada d’unes obres que tindran una gran repercussió en tots els àmbits de la ciutat.