L’Entesa demana transparència i reclama aclariments a l’Equip de Govern sobre les adjudicacions de VIMUSA

Davant les informacions relatives a la manca de transparència i objectivitat en les adjudicacions de VIMUSA, l’Entesa fa públiques les següents consideracions:

 Ja fa anys que l’Entesa constata l’enrariment i la manca de transparència en la gestió de l’equip de govern municipal. Per això, en els darrers anys hem denunciat públicament:

1.- L’opacitat en la gestió de la informació per part de l’equip de Govern. Aquesta denúncia va arribar al Síndic de Greuges que va apercebre l’Ajuntament.

2.- La intervenció de l’Equip de Govern en els afers del CE Sabadell i les estretes relacions entre l’Equip de Manuel Bustos i la seva Junta directiva, membres de la qual apareixen relacionats amb aquests fets. Fins i tot es va nomenar un regidor socialista al capdavant del CE Sabadell, especialment les temporades 2004-2005-2006.

3.- La forma com es van adjudicar les obres d’ampliació de la pista d’skate al Parc Catalunya, amb uns preus elevats i per les quals es van demanar els tres pressupost que es requereixen normativament a tres empreses vinculades familiarment i amb posterioritat a les obres.

En aquell moment, pel fet d’haver denunciat aquestes irregularitats, l’Entesa va rebre greus acusacions per part de membres del Partit Socialista i fins i tot la interposició d’una querella criminal.

 Malgrat que la presència en el Consell d’Aministració de VIMUSA del senyor Melquíades Garrido, oncle de l’alcalde i president del Gremi de Constructors, sigui compatible legalment, l’Entesa sempre ha defensat que, per evitar qualsevol suspicàcia, s’han de mantenir separats els interessos familiars dels públics.

 Celebrem que altres organitzacions hagin detectat aquesta manera d’actuar en la gestió de l’Equip de Govern i s’hagin afegit a la defensa de transparència en les actuacions de l’Ajuntament.

 Reclamem a l’Equip de Govern que informi detalladament sobre aquestes possibles vinculacions de familiars de l’alcalde amb empreses adjudicatàries d’obres per part de VIMUSA i de l’Ajuntament en els darrers anys, per tal de poder-les estudiar acuradament.

Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a conèixer tota la informació relacionada amb aquest afer.

L’Entesa, reafirmant-se en el seu compromís de defensar i practicar sempre una gestió transparent i honesta del patrimoni públic i de la contractació municipal, continuarà treballant per garantir l’honestedat, la transparència i el rigor en les actuacions municipals.