Prou amenaces al rodal!

Virginia Domínguez - Entesa per Sabadell

Al voltant de Sabadell tenim una anella verda —més gruixuda al nord i l’est, i gairebé inexistent al sud— que ens aporta qualitat de vida i que té un remarcable valor mediambiental, ecològic, agrícola, cultural, històric, paisatgístic, lúdic i social. Es tracta del rodal, un mosaic de camps i boscos que conforma aquesta anella imperfecta, però molt necessària per a la ciutat.

Malauradament la integritat d’aquest rodal ha estat —i està— amenaçada nombroses vegades per projectes tan diferents com ara el trasllat del Zoo de Barcelona a Can Moragues (afortunadament desestimat); el Quart Cinturó —que travessaria espais tan emblemàtics com ara Can Deu, el Torrent de Colobrers, Togores, la Salut—, la urbanització irreversible de Sant Pau de Riu-sec, la ronda de l’Est… i ara també la construcció d’un gasoducte que creuaria el bosc de Can Deu i altres espais del rodal.

Totes aquestes amenaces i d’altres que puguin sorgir en el futur, en el fons evidencien que el nostre rodal està molt desprotegit. S’ha convertit en el pati de darrera, en una reserva on sembla que hi cap tot. Cal, doncs, buscar mesures enèrgiques de protecció efectiva, potenciant figures de gestió coordinades amb els municipis veïns, i definint plans d’usos que blindin aquests espais i expulsin definitivament les possibles agressions.

I, en aquest sentit, la millor actuació és la que es pugui fer en positiu, impulsant el Parc Fluvial del Ripoll, l’Espai Agroforestal de Llevant i el Parc Agrícola del Vallès, com també tot un seguit d’activitats de coneixement del territori que fomentin el respecte pel rodal i que mostrin als sabadellencs i les sabadellenques els seus múltiples valors, perquè tots plegats prenguem consciència de la necessitat de preservar el nostre patrimoni natural i cultural.

Alguns d’aquests espais ja formen part de parcs periurbans, com ara Castellarnau, Can Feu o la Salut, però cal consolidar les actuacions per a millorar-los i conservar-los, sense oblidar que s’han de fer compatibles amb el seu ús com a espais de lleure.

En els darrers vuit anys l’Entesa ha dut a terme diverses iniciatives per defensar el conjunt del rodal sabadellenc, oposant-se a la instal·lació del zoo, fent mocions al ple municipal, com la que instava el ple a promoure les bases per al Parc Agrícola del Vallès, etc. El programa electoral d’enguany també recull moltes propostes en aquesta línia amb l’objectiu de defensar i protegir els camps i boscos que conformen el rodal, una anella que forma part del patrimoni de la ciutat i que no podem deixar malmetre.