Ferrocarrils: Per un debat ciutadà

Virginia Domínguez - Entesa per Sabadell

Sabadell té sobre la taula el projecte de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat que, sens dubte, és la inversió més important que rebrà la ciutat en les properes dècades. Un projecte que és per tota la vida i que condicionarà les futures connexions de ferrocarrils i, per tant, les polítiques de mobilitat.

El govern municipal té el deure d’aconseguir el millor projecte per a la ciutat. I per complir aquest objectiu fa mesos que hauria d’haver generat un ampli debat ciutadà per escoltar idees i propostes, per resoldre dubtes, i per buscar solucions de consens als problemes associats a aquesta infraestructura.

El govern Bustos, però, ha actuat un cop més d’esquena a la ciutadania i, lluny d’encetar el procés participatiu que requeria un projecte d’aquesta envergadura, ha tirat pel dret i ni tan sols ha informat sobre la realitat del projecte. Fins i tot ha volgut ocultar el fort impacte que tindran les obres en diferents punts de la ciutat.

Des del moment que es va fer pública l’existència d’aquest projecte, al mes de juliol, l’Entesa va demanar que es tractés als òrgans participatius de ciutat i que es fomentés el debat ciutadà ampli, en que hi tinguessin cabuda totes les organitzacions representatives que ho desitgessin. D’altra banda, vam presentar al·legacions a l’Estudi informatiu encarregat per la Generalitat, tot incorporant propostes que creiem que millorarien substancialment el projecte, com ara el soterrament de la via des de Sant Quirze, que eliminaria l’efecte barrera, permetria guanyar un nou passeig al barri de Gràcia i evitaria l’enderrocament d’una vintena de cases actualment afectades. També reivindicàvem la continuïtat del traçat cap a Castellar del Vallès, molt difícil si la via queda encarada cap al bosc de Can Deu tal i com planteja l’Estudi informatiu, i proposàvem altres canvis per tal d’augmentar les mesures de seguretat dels túnels, per millorar l’accessibilitat a les estacions, i també per minimitzar l’inevitable efecte negatiu de les obres.

Ara, finalment, sembla que el govern municipal ha reaccionat i, gairebé quatre mesos després de la finalització del termini d’al·legacions, ha convocat el Consell de Ciutat i la Taula de Mobilitat per tractar aquest tema. Cal veure, però, com es gestionen les propostes i suggeriments que sorgeixin en aquests fòrums i si hi ha voluntat d’incorporar les possibles millores al projecte definitiu que ha d’elaborar la Generalitat.

Paral·lelament, la setmana passada es va constituir Sabadell Cruïlla, una nova entitat ciutadana que neix amb l’únic objectiu de generar debat a l’entorn del projecte dels ferrocarrils, i que ja ha presentat altres propostes de traçat.

Sabadell mereix el millor projecte i, per fer-ho possible, cal aplicar una perspectiva de ciutat, però també de comarca, que no hipotequi les necessitats futures de mobilitat i que tingui les màximes garanties de seguretat i els mínims impactes. Per fer-ho possible, cal escoltar les propostes i les opinions de la ciutadania i, amb tot aquest material, plantejar una alternativa sòlida, que tingui en compte totes les millores. No és moment per precipitar-se, cal analitzar bé quin és el traçat que necessitem i lluitar per fer-lo una realitat. El conjunt de la ciutat s’ha de fer seu un projecte que obre noves oportunitats i que configurarà el Sabadell del segle XXI.