Per un Sabadell de progrés, construïm l’alternativa

Guillem Fuster i Usas - Entesa per Sabadell

Ens trobem a menys d’un any perquè els ciutadans i ciutadanes de Sabadell siguin convocats de nou a les eleccions municipals. Ara tocarà valorar quina ha estat la gestió del nostre Equip de Govern i decidir si realment es necessari fer canvis a la Casa Gran. Però caldrà també fer una altra valoració, la referida al paper de l’oposició en aquest darrer cicle electoral, i plantejar-se quina és l’alternativa que s’ha de visualitzar de cara al maig del 2007.

Quan observem els seients de l’oposició és necessari fer una consideració: durant set llargs anys només ha estat Entesa per Sabadell qui ha treballat en solitari per tal de fer una oposició seriosa, rigorosa i constructiva. Aquesta no és una afirmació subjectiva d’un membre d’aquesta entitat cívico-política local, sinó simplement l’intent d’evidenciar una realitat.

Durant aquests anys, la gent que formem l’Entesa hem hagut de sentir acusacions de tot tipus, primer per part de l’ampliat i després per part del reduït Equip de govern local. Però ara no és el moment de fer una llista de greuges, qualsevol que vulgui pot consultar les hemeroteques locals. No, ara el que toca és explicar a la ciutadania com ha estat aquesta oposició i per què l’Entesa per Sabadell és una opció amb tota la credibilitat possible per ser l’alternativa de govern el proper 2007. Hem estat clars en determinants moments en que ens hem oposat decididament a projectes i actuacions municipals que hem cregut perjudicials per la ciutat. Però també hem fet moltes propostes beneficioses pel desenvolupament de la nostra ciutat i de les persones que hi viuen.

Ens varem oposar decididament a projectes com el del Zoo perquè era una amenaça per al nostre rodal, però hem aplaudit la creació del Parc Agrari de Sabadell, tot i considerar necessari incloure aquest projecte en el del Parc Agrícola del Vallès apostant decididament per la creació del Consorci Comarcal del Parc Agrari del Vallès.

Ens varem oposar que espais qualificats de zona verda es qualifiquessins d’industrial a Sant Pau del Riu Sec, però hem hem fet propostes que fins i tot milloren l’ordenació urbanística proposada per aquest futur centre d’activitat econòmica. Gràcies a propostes d’Entesa avui en dia Sabadell compta amb un Servei Municipal de Mediació Comunitària i amb un Servei d’informació sobre el Mobbing Immobiliari. L’Entesa també ha proposat l’elaboració d’un Pla de reducció de residus o que l’edifici de la Clínica l’Aliança aculli més llits concertats per atenuar l’actual dèficit sanitari.

Aquests només són alguns exemples a tenir en compte, però la majoria de vegades l’actuació estreta i partidista de l’actual partit del govern actual, el PSC, ha impedit que la ciutadania conegués les nostres propostes amb normalitat. Propostes encaminades a millorar la situació dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, creient amb tot el convenciment que des de l’oposició també se’n poden fer.

En aquest sentit és important destacar la darrera proposta feta des del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple municipal del passat mes de maig. La proposta aprovada planteja la creació d’un servei per facilitar l’adequació dels habitatges de la gent gran, partint de les necessitats especials que aquest col·lectiu tan important de la nostra societat necessita a mesura que la vellesa avança. L’objectiu és crear un servei d’informació i d’assessorament per a l’adequació dels habitatges per a la gent gran amb la finalitat que aquestes persones puguin continuar vivint en la seva llar amb la màxima qualitat i seguretat. Les paraules del nostre regidor portaveu, Isidre Soler al Ple resumeixen clarament l’objectiu: “el més important és la difusió d’aquest nou servei i la necessitat de crear una “cultura” a favor de la prevenció, tot adaptant les nostres llars a les noves necessitats.”

Aquí tenim una altra mostra de com des d’una oposició constructiva que es preocupa per les necessitats de la ciutadania es poden aportar noves idees per millorar la nostra ciutat.

Des d’Entesa per Sabadell considerem que només una alternativa progressista i de ciutat, que basi els seu programa i projecte en els principis del rigor, la serietat i la bona gestió, podrà liderar el futur de la nostra ciutat, donant protagonisme al teixit associatiu i a la societat civil sabadellenca com a motor del canvi social i de la normalitat democràtica.