Gran Via Digital: fum, fum, fum

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup municipal d'Entesa per Sabadell

Ara fa sis anys, el juny del 2000, arrel del debat sobre el futur de l’espai ocupat per l’ABB, va sorgir la necessitat de plantejar la transformació de l’espai central de la Gran Via, des de Sol i Padrís fins el Parc Taulí, i convertir-lo en un pol de referència de les activitats econòmiques, de serveis i formatives vinculades a les noves tecnologies. En aquell moment tots el grups municipals varen coincidir a assenyalar el valor estratègic d’aquest sector i en la importància de mantenir la seva capacitat productiva.

Com a resultat d’aquell debat l’Equip de govern va definir aquest sector com a “Gran Via Digital” -després anomenat “Gran Via del Coneixement”- com un espai de transformació productiva vers una nova indústria “neta”, vinculat a l’ensenyament i la recerca.

Al llarg d’aquests anys el projecte Gran Via Digital ha estat una de les grans promeses del govern municipal a l’hora de parlar del futur de Sabadell i aquest concepte ha passat a formar part de la retòrica oficial amb afirmacions com que és “una proposta estratègica destinada a trobar noves fórmules de desenvolupament d’activitats a Sabadell i el seu territori d’influència. És una aposta econòmica, política i social per a la ciutat.”

Una suggestiva definició d’objectius si no fos perquè avui en dia aquestes paraules han perdut el seu significat i la seva credibilitat. El que havia de ser el gran repte del futur de la nostra ciutat va pel camí de ser un nou fiasco (si és que no ho és ja) del Govern municipal encapçalat pel Sr. Bustos, semblant al del Zoo que “havia de posar Sabadell al món”.

El projecte de Gran Via Digital es fonamentava a partir de la creació de determinades infrastructures relacionades amb les tecnologies de la informació i de la comunicació que conformen l’anomenada societat del coneixement. Segons el document elaborat l’any 2003 pel comissionat del Projecte Gran Via Digital, les principals infrastructures destinades a ser el motor d’aquest important projecte havien de ser el CESTIC, l’ABB i el Parc de Salut, junt a altres equipaments ja existents, com ara l’Escola Superior de Disseny Industrial, la UAB i la Biblioteca central Vapor Badia. La realitat però ha anat en un altre sentit.

El CESTIC, el centre destinat a l’estudi i als serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i de la comunicació creat el 1998, ja no existeix. Va ser dissolt en el Ple municipal del juliol del 2004 (amb l’única oposició de l’Entesa) i el seu edifici permutat amb la Cambra de Comerç. La resta del solar requalificat per vendre com a sòl residencial privat. Les paraules de l’alcalde emprades en aquell Ple per justificar la dissolució d’aquest centre, argumentant que les activitats del CESTIC es reubicarien a l’ABB, no eren altra cosa que fum.

El Parc de Salut és la proposta d’un important equipament vinculat al Parc Taulí, orientat a la innovació i el coneixement en l’àmbit de la medicina que ha d’ocupar l’espai de la Caserna de la Guàrdia Civil. Des de fa set anys és una de les promeses de l’Equip de govern, però el setembre del 2004 s’aprovava (també amb el vot contrari de l’Entesa) la requalificació d’una part del solar de la Caserna com a residencial per fer-hi habitatges privats. En canvi la concreció del Parc de Salut continua en l’oblit.

Finalment, l’antiga fàbrica de l’ABB, anomenada des del govern municipal com l’equipament insígnia de Gran Via Digital, va ser requalificada d’ús industrial a equipament tecnològic amb el compromís de convertir-se en un espai destinat a usos universitaris. Posteriorment s’anuncià que seria un equipament que acolliria activitats econòmiques relacionades amb les noves tecnologies, el foment de la innovació i de la formació. De tots aquests projectes, res de res. Ara la ciutat es gastarà ni més ni menys que 10 milions d’euros per ubicar-hi un centre de Fires i Convencions.

La realitat, doncs, ha estat ben diferent de les previsions i dels compromisos adquirits. L’actual govern municipal amb l’alcalde Bustos al capdavant no ha acomplert els compromisos adquirits i ha preferit treure’n una rendibilitat econòmica i mediàtica immediata del que havien de ser els grans projectes de Gran Via Digital, renunciant a impulsar un veritable projecte estratègic pel futur de la ciutat.

S’ha perdut una oportunitat d’aprofitar la centralitat d’aquest espai per dinamitzar activitats singulars que aportin nous valors a una necessària renovació tecnològica, reforçant i complementant al mateix temps les activitats ja existents. S’ha perdut també la possibilitat de crear un nou i actiu espai del coneixement amb la vinculació i ampliació de l’actual Campus universitari.

Sembla ser que el globus del projecte Gran Via Digital s’ha desinflat amb negatives conseqüències pel futur de la ciutat. Però al cap i a la fi és una mostra del veritable model de ciutat que impulsa l’alcalde Bustos i el seu equip: fum, fum i més fum.