La Caserna de la Guàrdia Civil o la venda del patrimoni

Secretariat d'Entesa per Sabadell

Fins fa pocs anys Sabadell era reconeguda per la seva gestió orientada a l’interès públic, especialment en l’àmbit urbanístic. Aquesta gestió va permetre transformar urbanísticament la ciutat: es va impulsar l’habitatge públic, es va executar el Parc Catalunya i l’operació de l’Eix Macià i es van recuperar edificis per a equipaments públics entre altres fites.

Un dels edificis que l’anterior Govern municipal va recuperar per a la ciutat va ser la Caserna de la Guàrdia Civil. Foren necessaris més de dos anys de negociacions fins que el juny de 1998 es va signar un conveni entre el Consistori i la Direcció General de la Guàrdia Civil en el que el solar i l’edificació revertien a l’Ajuntament, o sigui, a la ciutat.

Un cop recuperada, l’objectiu era situar en aquest espai un equipament públic destinat a la investigació i a l’ensenyament. La decisió final va ser ubicar-hi el Parc de Salut, un equipament orientat a la innovació i el coneixement de la medicina vinculat al Parc Taulí. Un projecte important per a la ciutat del qual, després de sis anys d’anunciar-lo, malauradament encara no es coneixen els terminis perquè sigui una realitat.

Mentrestant però, l’Alcalde Bustos ha vist aquest espai com una oportunitat per obtenir recursos econòmics. Dels 7.700 m2 de la Caserna qualificats d’equipament 1.700 m2 han estat qualificats de residencial privat i es vendran en subhasta amb un preu de sortida d’11 milions d’euros. Una operació que ha comptat amb el vist i plau de tots els grups municipals llevat d’Entesa que s’hi ha oposat des d’un primer moment.

D’aquests 11 milions d’euros tan sols 0,4 revertiran al projecte del Parc de Salut, segons les previsions del Pressupost municipal del 2006.

Es tracta d’una operació que respon a una acció política de curt abast. Es prioritza l’obtenció de recursos econòmics a curt termini enlloc de considerar altres necessitats actuals i futures de la ciutat. No es té en compte que al centre de la ciutat hi ha molt poc espai públic per poder-hi realitzar actuacions d’interès ciutadà, com ara un centre de dia o habitatges públics i per això ens en venem un bon pessic.

Aquesta operació contrasta amb els esforços que actualment la Generalitat i diversos ajuntaments estan realitzant per disposar d’una quarantena de Casernes de la Guardia Civil en desús, per construir-hi habitatges socials destinats a joves menors de 35 anys o a persones més grans de 60.

A Sabadell ja hem recuperat la nostra Caserna de la Guàrdia Civil, però en dedicarem una part a fer-hi habitatges privats i, de ben segur, a preus de luxe.

Realment Sabadell és diferent, tenim un altre estil: l’estil Bustos.