L’Entesa celebra que el Tribunal Econòmic Administratiu Central doni la raó a l’Ajuntament en el litigi per l’IVA de la Pista Coberta

2016 Pista coberta p

Es tracta de l’IVA dels exercicis 2007-2009

Finalment, el Tribunal Econòmic Administratiu Central ha donat la raó a l’Ajuntament de Sabadell pel litigi obert amb l’Agència Tributària per l’IVA de la construcció de la Pista Coberta d’Atletisme, cosa que celebrem pel fet que permet recuperar 2 milions d’€ que la ciutat va haver de pagar l’any 2013.

2016 Pista coberta pAl juliol de 2013 el govern del PSC va informar al Consell d’Administració de Promoció Econòmica Sabadell – PES, que Hisenda reclamava a aquesta societat 1.225.979,94 € en concepte d’IVA per la construcció de la Pista Coberta d’Atletisme dels exercicis 2007-2009. Sumant-hi els interessos (145.025,65 €) i el recàrrec de morositat (137.100,56 €), Promoció Econòmica Sabadell va haver de pagar 1.508.106,15 €. A aquest import s’hi van sumar els interessos del “confirming” a través del qual es va pagar, amb un cost de 19.000 €, els interessos, aproximadament 150.000 € i sancions per valor de 612.989,94 €.

L’Entesa per Sabadell va reclamar a l’alcalde i al govern municipal que donessin explicacions immediates a la ciutat per aquest tema, que tenia un gran impacte sobre el pressupost de l’empresa Promoció Econòmica Sabadell, de 6 milions d’€ anuals, i va reclamar les dimissions del vicepresident de l’antiga Sabadell Equipaments i Serveis i tinent d’alcalde Josep Ayuso i el gerent de la mateixa empresa i càrrec de confiança del PSC, Juan Emilio Romero, per no haver sabut defensar en aquell moment els interessos de la ciutat davant l’Agència Tributària. Ara, ens reafirmem en què aquella va ser una petició política adequada pel que suposava per la ciutat fer front a aquest deute, malgrat posteriorment el TEAC hagi fallat a favor de l’empresa municipal.

Un equipament deficitari des del primer dia
Recordem que la Pista Coberta d’Atletisme ha estat un equipament controvertit des del seu inici. En primer lloc perquè és absolutament deficitari, que va tenir un cost de construcció i urbanització de 20 milions d’euros, i que continua generant pèrdues al pressupost municipal. A banda de les pèrdues que es produeixen anualment, la Pista arrossega 750.000 € de dèficit estructural derivat de la seva construcció.

L’Entesa per Sabadell ha reclamat que es busqués finançament extern, especialment pel fet que es tracta d’un equipament d’àmbit nacional i, en conseqüència, correspon a la Generalitat la seva titularitat i el seu manteniment, que tanmateix recauen a les arques municipals.

La resolució del TEAC, molt positiva per la ciutat, donarà un respir a l’empresa Promoció Econòmica Sabadell, que gestiona el Vapor Llonch o el Centre de formació Cal Molins i que ha hagut d’assumir també en els darrers anys la gestió de la Pista Coberta d’Atletisme.