La primera sessió de les Jornades “Patrimoni en risc?” reivindica la necessitat d’un relat de ciutat per donar sentit al patrimoni

141014 Jornades patrimoni

Pere Vidal reflexiona sobre el context de la ciutat i Antoni Vidal explica el contingut dels Plans Especials de protecció patrimonial

La primera sessió de les Jornades organitzades per l’Entesa per Sabadell Patrimoni en risc? celebrada dimarts al Vapor Badia, va posar de manifest que la política cultural i la gestió integral del patrimoni és encara una assignatura pendent després de 35 anys d’ajuntaments democràtics.

141014 Jornades patrimoniL’arquitecte Pere Vidal, que va impulsar fa vint anys el Mapa Cultural de Sabadell, va fer una anàlisi de la formació de la ciutat tal com la coneixem ara, com a punt de partida per reflexionar sobre el patrimoni i posar de manifest que a Sabadell el patrimoni és viscut com un problema per l’absència d’un relat compartit del que és la ciutat. Vidal va denunciar la manca d’encaix entre el projecte urbanístic i el cultural i la descontextualització de molts elements que perduren dins la ciutat com a peces aïllades, sense context, perdent completament el seu sentit. Així mateix, va reivindicar el valor del patrimoni com a eina de coneixement així com la necessitat d’elements de gestió proactius, que ultrapassin l’actitud defensiva i únicament proteccionista. Finalment va reclamar un lloc des d’on impulsar el projecte cultural i patrimonial.

Per la seva banda, el també arquitecte Antoni Vilanova, redactor de plans especials de protecció del patrimoni de diferents municipis, va explicar el context normatiu fent èmfasi en la Llei de patrimoni de 1993 i va anar destriant els diferents factors que avui en dia juguen un paper en la identificació dels elements patrimonials que s’incorporen als catàlegs. Així, va apuntar que en els darrers anys s’ha produït un canvi pel fet que ja no es protegeixen únicament els monuments arquitectònics de l’espai urbà, sinó que s’incorpora també elements del sòl no urbanitzable així com elements amb valors tan diversos com els arqueològics, naturals, etnològics i ambientals-paisatgístics, amb una visió i un tractament global dels valors patrimonials. En aquest sentit es va pronunciar a favor de què els equips redactors dels catàlegs de patrimoni fossin interdisciplinars i contemplessin processos de participació ciutadana.

La presentació de la sessió va anar a càrrec del regidor de l’Entesa per Sabadell, Maties Serracant, que es va referir a la preocupació de l’Entesa per l’estat del patrimoni i va apuntar la necessitat d’una major sensibilitat ciutadana, una major voluntat política i millors instruments de protecció i de gestió.

Les jornades, que també incorporen una exposició sobre els elements patrimonials en risc, continuaran el proper dimarts amb una sessió sobre la gestió del patrimoni amb la participació de l’historiador i arqueòleg Genís Ribé, la tècnica de patrimoni Mercè Argemí i l’arquitecte Roger Sauquet.