L’Entesa per Sabadell adverteix que ni la Generalitat ni el govern municipal no tenen cap intenció de soterrar els FGC entre Gràcia i Can Feu, però no tenen valor de dir-ho

130111 GM 3

Així es va posar de manifest a la Comissió de seguiment del passat dia 6 per part del representant de la Generalitat i del regidor d’urbanisme

A la reunió de la Comissió de seguiment de les obres dels FGC celebrada el passat dilluns dia 6, en la que varen assistir diverses entitats, el director general de carreteres de la Generalitat, Sr. Xavier Flores, i el regidor d’urbanisme Sr. Josep Ayuso, van tenir una actitud absolutament decebedora, al deixar palès que no tenen cap intenció d’executar el soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu.

130111 GM 3El Sr. Xavier Flores va fer un breu repàs de la situació de les obres sense aportar cap novetat a la informació ja coneguda, llevat de manifestar que les obres finalitzarien el 2016, en lloc del 2015 que era la darrera data oficial, molt lluny del calendari que es va fer públic quan van començar les obres, que fixava l’acabament a finals de 2011.

Per altra banda el Sr. Flores va deixar ben clar que la Generalitat es desentenia del compromís que havia adquirit amb la ciutat per soterrar els FGC entre Gràcia i Can Feu, fins el punt de manifestar que actuarien com a col·laboradors, però que la Generalitat no assumiria cap tipus de cost. També es va negar a respondre aspectes fonamentals per garantir l’obra, com és en quin punt es troba la redacció de l’estudi informatiu i projecte constructiu, adjudicat a l’empresa Tec-Cuatro SA el juliol de 2010, la compatibilitat dels calendaris d’execució de les obres del perllongament i les del soterrament, etc.

El Sr. Josep Ayuso, per la seva banda, va fer gala del més absolut desconeixement del tema, fins el punt de no saber per què la tramitació del conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament per a finançar l’obra està completament aturada des del passat mes d’agost. De la mateixa manera, no va saber respondre com s’obtindrà el finançament per executar-la.

Des de l’Entesa per Sabadell denunciem, una vegada més, la deliberada manca de claredat del govern municipal i de la Generalitat en aquest projecte, tot i ser un compromís amb la ciutat adquirit per les dues institucions i utilitzat com a reclam electoral per part del PSC, però que, a l’hora de la veritat, ha estat incapaç de gestionar-lo per fer-lo realitat.

L’Entesa per Sabadell exigeix al govern municipal i a la Generalitat màxima claredat en aquest tema i que deixin de confondre els veïns i veïnes i l’opinió pública. La ciutat té el dret a saber si pensen fer una obra que, o es fa ara o mai.

El soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Gràcia i Can Feu i la transformació d’aquest espai en un passeig, és un projecte llargament reclamat pel veïnat i per les entitats, en el que l’Entesa per Sabadell està del tot compromesa i seguirà treballant per fer-lo realitat.