L’Entesa per Sabadell denuncia les maniobres del govern del PSC per mantenir el control de la Fundació Barnola

130111 GM 1

La Fundació va comunicar a Alcaldia que no calia nomenar representants municipals el dia abans de la tria d’alcalde. Això fa que el PSC i el Sr. Joan Manau, president des de l’any 2006, mantinguin el seu control

L’Entesa per Sabadell considera que l’any 2006, el PSC va iniciar una operació per fer-se amb el control de la Fundació Barnola, que gestiona una important cartera de propietats immobiliàries. Aquest control ha estat possible utilitzant l’Ajuntament per tal que el Sr. Joan Manau accedís a la presidència, però que, un cop aquest, imputat en el Cas Mercuri, hauria quedat fora dels nous nomenaments, s’ha procedit a fer públic a corre-cuita que ja no calien els representants municipals. Ara, doncs, no hi ha cap impediment legal perquè el Sr. Manau continuï ostentant la presidència.

130111 GM 1L’Entesa per Sabadell denuncia l’ocultació per part del govern municipal d’informació sobre la Fundació privada benèfica Barnola-Vallribera Sant Josep, tal com es va posar de manifest en el ple municipal del passat dimarts.

Davant de la pregunta de la portaveu de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, sobre l’absència d’aquesta polèmica fundació en el llistat de nomenaments de representants municipals en diferents entitats i organismes, el portaveu del PSC, Sr.Ramon Burgués, va manifestar que no calia nomenar ningú sense donar més explicacions.

Posteriorment, l’alcalde Sr. Juan Carlos Sánchez, va apuntar que els estatuts de la Fundació havien canviat l’any 2010 i des de llavors no calia nomenar cap representant municipal, sense explicar però si els membres nomenats pel govern continuen avui en dia o no.

Tanmateix, mig any després d’aquest canvi d’estatuts, el ple municipal va ratificar el 5 de juliol de 2011 el nomenament del Sr. Joan Manau i la Sra. Maria Ramoneda com a representants de l’Ajuntament a la Fundació Barnola, ostentant ell el càrrec de president i ella el de vocal.

Finalment, ahir el govern municipal ens va fer arribar un escrit del vicepresident de la Fundació Barnola, Sr. Joan Bosch i Pons, datat el 4 de febrer d’enguany on manifesta que el patronat de la Fundació va adoptar el 3 de desembre de 2010 l’acord de modificar els estatuts i des de llavors no existeix possibilitat de designació de membres del Patronat per part de l’Ajuntament.

Una operació per controlar la Fundació?

L’Entesa va preguntar durant el ple per quin motiu en cap moment no s’han comunicat les novetats als grups municipals ni s’ha traslladat al ple municipal la baixa de l’Ajuntament com a patró de la Fundació.

D’altra banda, és absolutament inversemblant que ni el portaveu del PSC, Sr. Ramon Burgués, ni l’alcalde, Sr. Juan Carlos Sánchez, no tinguessin coneixement d’aquest canvi d’estatuts. Tot el contrari, la seva actuació fa versemblant el supòsit de ser partícips d’una pràctica destinada a continuar controlant una entitat que gestiona un apreciat patrimoni immobiliari.

Amb aquesta barroera maniobra –opacitat, ocultació d’informació i control de les entitats- es posa de manifest la continuïtat del més pur estil Bustos.

Fent una mica de memòria

D’acord amb les explicacions del propi Sr. Joan Manau, que consten a l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals del 25/11/2009, l’any 2006 el Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat va sol·licitar a l’Ajuntament de Sabadell que s’incorporés a la fundació com a patró per tal de “formar part i redreçar econòmicament la Fundació”.

En resposta a aquesta petició, l’Ajuntament va designar com a representants els regidors Joan Manau i Maria Ramoneda mitjançant el decret d’alcaldia 5503/06 de 16 de maig de 2006. Posteriorment també van incorporar com a patró el Sr. Paco Fernández, responsable de política municipal del PSC.

Malgrat haver estat designats pel ple i tot i que l’Ajuntament n’era patró, el Sr. Joan Manau, s’havia negat reiteradament a donar compte al consistori de les activitats de la Fundació Barnola i durant aquests anys han actuat amb una total manca de transparència. D’altra banda, la fundació ha estat durant aquests anys un instrument al servei del govern i del PSC, per atorgar subvencions i alimentar el clientelisme que ha caracteritzat els governs presidits pel Sr. Manuel Bustos.