L’Entesa per Sabadell reclama que el projecte del Passeig se sotmeti a informació pública al setembre

120415 Passeig

Denuncia el desinterès del govern municipal per un procés real de participació

El passat 20 de juny el govern municipal va presentar el projecte d’urbanització del Passeig de la Plaça Major, una proposta que no ha estat sotmesa a cap tipus de debat públic i sobre la que planen encara molts interrogants.

120415 PasseigL’Entesa per Sabadell reclama que el projecte del Passeig, d’una rellevància cabdal per a la configuració de la ciutat, se sotmeti a informació pública a partir del mes de setembre i amb un termini suficient per facilitar la participació, prèvia publicació al web municipal de l’avantprojecte íntegre, els plànols i el pressupost, i que no es liciti el projecte constructiu fins que no es resolguin les al·legacions del projecte bàsic.

L’Entesa per Sabadell lamenta el desinterès del govern municipal pels processos participatius i especialment que un projecte d’aquesta importància s’acabi dissenyant d’esquena a la ciutat per part dels serveis tècnics municipals, sense tenir en compte les conclusions del procés “Construïm el Passeig”, ni les opinions de tots els participants.

Per tot això, des de l’Entesa instem a l’ampliació del termini i la modificació de les propostes que el govern plantejarà a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espai Públic d’avui dimarts, les quals pretenen establir el període d’al·legacions durant el mes d’agost i limitat només a la Fase 1 del projecte.