L’Entesa per Sabadell reclama que la Generalitat assumeixi el finançament de la Pista Coberta de Catalunya

120302-GM-2

Els costos de funcionament poden fer inviable el seu manteniment

L’Entesa per Sabadell mostra un cop més la seva preocupació per la continuïtat de la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya si no s’obté un finançament específic per al seu manteniment.

120302-GM-2La Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, inaugurada l’any 2010, és l’única pista coberta del país que compleix la normativa internacional d’atletisme. Aquest equipament esportiu va tenir un cost de construcció de 17 milions d’euros, que van ser finançats per l’Ajuntament de Sabadell, la Diputació de Barcelona, la Secretaria de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Deportes, però, malgrat tractar-se d’un equipament de caire nacional, no disposa d’una aportació regular de la Generalitat de Catalunya que garanteixi el seu funcionament.

Davant de la greu situació econòmica de l’Ajuntament, l’Entesa per Sabadell defensarà en el ple municipal del proper dimarts una moció que proposa un únic acord:

Instar la Generalitat a assumir, mitjançant conveni, les despeses de funcionament de la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, en tant es tracta d’un equipament d’àmbit nacional.

Amb aquesta proposta l’Entesa per Sabadell pretén garantir que la instal·lació pugui continuar en funcionament i donar el servei a les entitats esportives i als esportistes que la utilitzen amb el nivell de qualitat necessari.