L’Entesa per Sabadell edita un full informatiu per denunciar l’aturada d’obres dels FGC

120224-Full-FGC

L’Entesa per Sabadell ha editat un nou full informatiu en què denuncia que la Generalitat ha aturat les obres dels Ferrocarrils sense data per reiniciar-les. Malgrat el conseller d’Obres públiques, Sr. Lluís Recoder, va fixar l’estiu com a data de reinici de les obres, el cert és que fins l’empresa IFERCAT té termini fins el mes de setembre per lliurar l’estudi de viabilitat econòmica i que, per tant, la continuïtat de les obres està supeditada a les possibilitats de finançament, actualment incertes.

120224-Full-FGCL’Entesa per Sabadell fa un recorregut per diferents episodis relacionats amb el perllongament dels FGC a Sabadell, des del moment en què es va publicar el projecte sense cap mena de debat previ, l’any 2006, passant per les al·legacions presentades per l’Entesa i altres mesures per millorar el projecte, o els canvis en els terminis d’una infraestructura que havia d’entrar en funcionament l’any 2012.

Amb imatges de diferents espais de la ciutat, com ara el Parc del Nord, Ca n’Oriac, la Plaça Espanya o Can Feu, l’Entesa per Sabadell mostra la gravetat de l’afectació de les obres, que tenen efectes sobre la mobilitat, l’activitat comercial i la qualitat de l’espai públic, a banda de constituir actualment un niu de brutícia i espais de risc per la manca de mesures de protecció per accedir als diferents fossars. En aquest sentit, l’única decisió que es pot acceptar en aquests moments és el reinici immediat de les obres.

Adjunts