Sobre les tarifes del Programa de vacances de la gent gran

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 7 de febrer de 2012

Ens demanen que aprovem les tarifes del programa de vacances de la gent gran, però en realitat el debat important no són les tarifes, sinó el propi servei. Un servei que, com bé saben, no li correspon a l’Ajuntament, un servei que ja presta una altra administració a través de l’INSERSO i que l’equip de govern manté únicament per electoralisme.

Aquest programa, que va néixer als anys 90, tenia inicialment el doble objectiu de fomentar el coneixement i la relació entre persones grans de diferents punts de la ciutat i permetre gaudir d’uns dies de descans a persones amb pocs recursos econòmics. Era un programa eminentment social, dissenyat des dels Serveis Socials per cobrir un buit en un sector concret de la ciutat que no es podia permetre anar de vacances a través d’una agència de viatges.

Però ja fa temps que vostès van desvirtuar aquest programa i la seva funció de promoció de les persones amb pocs recursos.

La prova és que proposen uns preus que van de 299 a 612 € per a estades de 6 o màxim 7 dies.

És evident que la gent que té pocs recursos no hi pot anar.

I també que les bonificacions, un 50% per a les persones amb ingressos inferiors a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) tampoc no són suficients. I la prova és que el 2010 només es van bonificar 284 persones, és a dir, el 5% dels participants en el programa, i l’any 2011 182 persones, el 4% dels participants. Només el 4% necessitava una bonificació!

Com ja va dir en una altra ocasió la Sra Ramoneda vostès organitzen vacances per a les classes mitjanes.

Aquest no és el programa que la ciutat necessita i aquesta no hauria de ser mai una prioritat d’un govern que tingués veritables polítiques socials.

Per tant, l’Ajuntament de Sabadell en realitat s’adreça a les persones que poden accedir a l’oferta de les agències de viatge privades que, en temporada baixa, ofereixen viatges molt més barats que aquests.

D’altra banda, aquest any introdueixen un canvi surrealista: les vacances de la gent gran ja no apareixen al pressupost, perquè, com va dir la cap de servei és “copagament 100%”, sí senyora! Això sí que és un concepte nou.

Així doncs votarem en contra, perquè el tema de fons no és si s’ha de cobrar més o menys, sinó que el que voldríem, i ja vam presentar una moció en aquest sentit, és que l’Ajuntament organitzés vacances únicament per a les persones que precisament no es poden permetre anar de vacances.