El cicle Els debats de l’Entesa comença temporada amb un acte sobre estratègies per a l’èxit escolar

111026 Debat ES Èxit escolar 01

El cicle Els debats de l’Entesa va iniciar el nou curs ahir amb l’acte Èxit escolar en temps de crisi, amb la participació de l’antropòloga Marta Comas, tècnica del Consorci d’Educació de Barcelona i coordinadora del Fòrum Èxit Escolar per a Tothom, i d’Imma Buñuel, directora de la Comunitat d’Aprenentatge Can Besora (Mollet del Vallès) i professora de Teoria de l’Educació a la UAB.

111026 Debat ES Èxit escolar 01L’acte va començar amb la presentació de Margarida Massot, coordinadora de l’Entesa per Sabadell, que va contextualitzar la reflexió sobre el fracàs escolar -que a Catalunya és especialment dramàtic, del 30%- i la influència de factors socioeconòmics i va defensar la importància de l’escola com a eina de superació de les desigualtats socials. En aquest sentit, va emmarcar les experiències positives i amb bons resultats que s’estan desenvolupant en diferents centres educatius.

Marta Comas va iniciar la seva intervenció fent notar que les polítiques educatives condicionen el marge d’actuació dels professionals de l’educació, per exemple per un excés de concentració d’alumnat estranger a l’escola pública. Va defensar l’educació com a instrument d’igualtat d’oportunitats i de justícia social, i es va referir als factors socials i col·lectius que permeten trencar amb els condicionants socioeconòmics dels alumnes.

A continuació, Imma Buñuel va explicar que l’experiència de la Comunitat d’Aprenentatge Can Besora, amb vuit anys de funcionament, s’estructura a partir de tres idees: centrar-se en l’aprenentatge, promoure la participació intensa de les famílies i l’entorn del barri, i definir una forma organitzativa adequada. Va reivindicar la necessitat de fomentar l’aprenentatge comunicatiu i el diàleg, implicar el conjunt de la comunitat en la presa de decisions i en la definició dels objectius d’aprenentatge i incentivar l’ús social de l’escola, des d’una perspectiva oberta al barri que genera vincles amb altres col·lectius.