Sobre el sistema de retribucions dels membres de la corporació

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 27 de juny de 2011

Volem començar aquesta intervenció reconeixent els avenços que, des del nostre punt de vista, s’han fet en aquest tema.

El PSC ha accedit a mantenir les aportacions als grups municipals en el nivell de 2011, a què l’Ajuntament assumeixi el cost d’empresa de la contractació del suport administratiu dels grups, i a revisar l’equipament tècnic de què disposem. Aspectes que, d’altra banda, no haurien hagut de ser tan difícils d’aconseguir perquè, en definitiva, són els que han de permetre que l’oposició faci la seva feina en unes condicions mínimament dignes.

D’altra banda, s’han rebaixat les retribucions i s’ha reduït el cost del govern, fet que francament celebrem, perquè considerem que era absolutament desmesurat i injustificat que el cost del govern fos de 2 milions 196.000 euros.
Ara serà d’un milió 367.000 euros, que no és poc.

Per a l’Entesa per Sabadell la rebaixa és encara insuficient, es podria haver fet un esforç encara més gran, prescindint de part dels càrrecs eventuals i rebaixant encara més les retribucions que estan molt lluny de les habituals entre els nostres conciutadans i conciutadanes.

Defensem que els càrrecs electes siguin retribuïts adequadament, però sense esdevenir privilegiats. I sabem que en altres municipis n’hi ha que encara estan millor retribuïts, però aquest és un camí que no té fi, cal tornar a situar els sous dels polítics en barems més propers als de la ciutadania. Ho diem ara i sempre, també en època de bonança econòmica.

Hem reclamat sempre austeritat en la gestió pública i destinar el màxim de diners a serveis directes a la ciutadania. I continuem reclamant austeritat en un moment de greu crisi econòmica, una crisi que afecta molt directament l’Ajuntament. Sabem quin pressupost tindrem pel 2012? Previsiblement tindrem molts menys ingressos i caldrà fer front a més demandes socials. Hem d’actuar de manera responsable, preveient un escenari molt cru.

En aquest context, en el context d’una ciutat amb 19.000 persones a l’atur, en un país en què el salari mig anual és de 25.000 euros, en què la màxima retribució en la funció pública per a les màximes responsabilitats del país és de 65.000 euros, de cap manera no podem compartir que el sou de l’alcalde es fixi en 81.576 euros, els dels tinents d’alcalde en 66.259 euros, els regidors a temps parcial en 30.200 euros. Perquè cap de les retribucions dels càrrecs electes no hauria d’estar per sobre del límit que fixa la Generalitat per als alts càrrecs de la funció pública.

No compartíem aquest nivell retributiu en èpoques de vaques grasses, però en aquest moment ens sembla immoral. Per tant, no donarem suport a aquest dictamen.