L’Entesa per Sabadell exigeix garanties de què el soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu sigui una realitat

Des de l’Entesa per Sabadell volem manifestar la creixent preocupació per la manca de concreció que afecta al projecte de soterrament dels FGC, entre l’Estació de Gràcia i Sant Quirze del Vallès i exigeix al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i al govern municipal de Sabadell que donin les explicacions necessàries del perquè s’endarrereixen els terminis previstos i les garanties de què el soterrament es realitzarà.

L’Estudi Informatiu d’aquest tram havia de sortir a la llum pública abans de finalitzar l’any 2010, per tal de poder iniciar la corresponent tramitació que pot durar més d’un any fins l’aprovació definitiva i la redacció del projecte constructiu.

Davant d’aquesta incertesa per la sort d’aquesta obra, l’Entesa per Sabadell va sol·licitar el passat 15 de novembre la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de Ciutat, que no s’ha convocat des del 23 de desembre de 2009, amb la finalitat de conèixer l’estat d’execució d’aquesta obra i els possibles entrebancs.

Per aquest mateix motiu, el passat 24 de gener en la darrera Comissió de seguiment de Gràcia-Can Feu, l’Entesa va demanar informació sobre l’estudi informatiu i la resposta per part del govern municipal va ser la de tirar pilotes fora i de no voler exposar quins són els motius d’aquest endarreriment ni en quina data veurà la llum el projecte.

Davant d’aquest greu incompliment dels compromisos previstos i dels sospitós silenci que el motiva, l’Entesa per Sabadell ha sol·licitat novament la convocatòria de la Comissió de seguiment de Ciutat perquè el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat doni explicacions del perquè està aturada la tramitació d’aquesta obra.
Aquest retard en la tramitació de l’estudi informatiu i l’absoluta manca de concreció porta a pensar si realment hi ha voluntat de realitzar el soterrament dels FGC entre l’Estació de Gràcia i Sant Quirze del Vallès, o tot acabarà en un nou frau a la ciutat.

L’Entesa per Sabadell exigeix que s’informi dels motius de d’incompliment dels terminis en la tramitació del projecte i que es donin garanties de què el soterrament fins Sant Quirze serà una realitat i en quina data.