L’Entesa per Sabadell considera que les obres de l’escola La Trama són absolutament prioritàries

El nou IES Pau Vila, el nou IES Jonqueres i l’ampliació del CEIP La Trama són equipaments educatius que la Generalitat ha d’executar des de fa temps, però per als quals no hi ha cap calendari conegut. L’Entesa per Sabadell considera especialment greu el retard de les obres del CEIP La Trama, perquè la manca d’espai obliga a fer reajustaments que alteren el desenvolupament correcte de les activitats del centre.

L’Entesa va sol·licitar a l’alcalde, Manuel Bustos, en el mes de juny, que intercedís davant de la Generalitat per tal d’accelerar aquesta actuació. Malauradament no s’ha concretat encara el calendari i des de l’Entesa per Sabadell veiem amb preocupació que, sota el pretext de l’actual situació econòmica, es deixin de fer inversions en equipaments que la ciutat necessita.

També en el Ple municipal del passat dia 7 l’Entesa va preguntar a l’equip de govern quan s’iniciarien les obres d’aquest centre, sense obtenir resposta perquè ho desconeixien.

D’altra banda, l’Entesa ja va alertar fa mesos de la massificació que patirà aquest centre un cop estigui construït i defensa que s’ampliï l’equipament, afegint-hi la finca del carrer de Sant Cugat amb el carrer Estrella, que el Pla General ja preveu com a ús educatiu. Aquest va ser el nucli de les al·legacions que va presentar l’Entesa a l’Estudi de Detall per a ordenar els espais del nou equipament, a partir de la preocupació pel fet que un centre de dues línies s’hagi d’encabir en una superfície de 1.242 m2, quan la Generalitat recomana que s’hi destinin entre 6.000 i 7.000 m2.

Lamentablement, el govern municipal es va negar a incorporar aquestes al·legacions, argumentant que l’expropiació podria alentir el procés. Una resposta ben pobre, tenint en compte que l’Ajuntament hauria pogut expropiar la finca fa molts anys si hagués tingut la previsió de fer-la servir i la voluntat de millorar les condicions del centre.

L’Entesa per Sabadell denuncia la manca de previsió i la nul·la receptivitat del govern municipal, que condemna un nou CEIP La Trama a néixer massificat, i reclama novament a l’alcalde que intercedeixi amb la Generalitat perquè iniciïn les obres d’ampliació amb caràcter urgent.