L’Entesa per Sabadell denuncia el procés irregular de les obres de la Plaça Cambó de Can Feu

100702Pl_Cambó

El govern municipal va iniciar fa unes setmanes les obres de reforma de la Plaça Cambó, l’espai més emblemàtic del barri de Can Feu, consistents en reposar els paviments en mal estat de diferents zones i substituir el sistema clavegueram obsolet.

Aquestes obres, tot i ser necessàries, s’estant executant de manera totalment irregular:

 No hi ha un projecte previ aprovat que defineixi els treballs objecte de la intervenció, amb una proposta de materials a reposar i la quantificació econòmica dels treballs.

 No s’ha donat cap tipus d’informació a la corresponent Comissió Informativa de l’Ajuntament, tal i com és preceptiu fer.

 No s’ha realitzat cap tipus d’adjudicació de l’obra, tot i que l’import previst és de 120.000 euros.

 L’obra s’ha encarregat de manera directa a la UTE SEROP-ELSAMEX, a càrrec de la contracta de manteniment de ferms que aquesta empresa té adjudicada.

100702Pl_CambóEs tracta novament d’una pràctica del tot irregular a l’hora de realitzar les obres i d’adjudicar-les. Aquesta manera d’actuar, sense projecte i sense cap tipus d’informació i d’aprovació, ha comportat desconèixer amb antelació les característiques de les actuacions i dels materials i ha generat desencontre amb els veïns.

Per altra banda és del tot inadmissible reformar la totalitat de la plaça, amb un pressupost inicial de 120.000 euros, utilitzant una contracta de manteniment de ferms, com si es tractés d’una reparació dels esvorancs d’una calçada. Aquesta pràctica irregular comporta un mal ús de la contracta, en detriment de la reparació dels ferms i una manera d’eludir un procés d’adjudicació transparent.

A més, el resultat final de la intervenció a la plaça presentarà un dèficit de qualitat important en no haver previst la substitució de la totalitat dels materials.

L’Entesa per Sabadell denuncia públicament aquesta actuació irregular i la manca de transparència en la tramitació i insta al govern municipal a paralitzar l’obra i reiniciar el procés per tal que es faci correctament i en benefici del resultat final de l’obra.