Proposició del Grups Municipals d’Entesa per Sabadell i d’ERC de suport a la consulta sobre el dret a decidir del 30M

Aprovada

Isidre Soler Clarena i Magí Rovira i Font, Regidors Portaveus dels Grups municipal Entesa per Sabadell i d’Esquerra Republicana de Catalunya

EXPOSEN QUE:

El sistema democràtic té com a atribut principal la participació de la ciutadania en aquells afers que afecten la vida col·lectiva.

El dret de la ciutadania a decidir és un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments com l’administració més propera a la ciutadania.

En el marc d’aquest exercici cívic, la Plataforma per a l’Autodeterminació a Sabadell – PAS, que compta amb el suport de més de seixanta entitats ciutadanes de signe divers, té previst organitzar una consulta a favor del dret a decidir a la nostra ciutat el proper 30 de maig, tal i com han fet ja un gran nombre de municipis de Catalunya.

En aquest sentit, les necessitats i els reptes de futur de la societat catalana exigeixen que els nostres ciutadans i ciutadanes es puguin pronunciar lliurement sobre tots els aspectes que afecten el seu futur.

És per això que, conscients de la responsabilitat col•lectiva que tenim en l’actual moment històric, som del tot favorables a què la ciutadania pugui ser consultada sobre aquells temes que afecten directament la seva vida i el seu futur.

Els representants municipals, com a dipositaris de la sobirania popular que som, hem de fer-nos ressò dels anhels del conjunt de la ciutadania i animar a què aquesta pugui expressar la seva opinió com un exercici democràtic.

Per tot l’exposat, PROPOSEM:

 Donar suport a la consulta popular organitzada per la PAS el dia 30 de maig de 2010 a la nostra ciutat, encaminada a conèixer l’opinió dels sabadellencs i sabadellenques sobre la independència de Catalunya.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena, Regidor Portaveu del GM d’ES

Magí Rovira i Font, Regidor Portaveu del GM d’ERC

Sabadell, 4 de maig de 2010

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL