Els regidors de l’Entesa per Sabadell actualitzen la seva declaració de béns en compliment del Codi Ètic i de conducta

Declaracióbens100318

El passat divendres els regidors Isidre Soler i Virginia Domínguez van lliurar al Secretari de la corporació un exemplar de la seva declaració de béns actualitzada, que també lliuraran al Secretariat de l’Entesa.

Declaracióbens100318Aquest gest respon al mandat del Codi ètic i de conducta dels càrrecs electes, que signen tots els candidats de l’Entesa per Sabadell, que indica que els regidors actualitzaran cada any la seva declaració de béns i la lliuraran a l’Entesa. A més, tot i que l’obligació legal és lliurar-la a l’Ajuntament únicament a inici de la legislatura, també n’han fet lliurament al secretari de la corporació.

El codi ètic de l’Entesa és un conjunt de compromisos públics amb la ciutadania que pretén mostrar que és possible desenvolupar una activitat política amb transparència i honestedat. Entre altres mesures, inclou la voluntat de donar compte anualment de l’activitat del Grup Municipal, cosa que es fa a través d’una memòria pública, la negativa a acceptar favors o regals, així com mesures per promoure la renovació dels càrrecs públics.