L’Entesa per Sabadell lamenta el poc interès dels Mossos d’Esquadra per retornar l’espai ocupat com aparcament

L’Ajuntament de Sabadell va cedir als Mossos d’Esquadra, un espai lliure de propietat municipal, situat entre la carretera de serra Pedralba i la N-150, amb la finalitat de construir un aparcament provisional pel personal del Complex Central de la Policia de la Generalitat a Castellarnau mentre duraven les obres d’aquest edifici.

Aquesta cessió va ser acordada entre l’Ajuntament i la Generalitat mitjançant conveni, signat el 25 de juliol de 2005, per un termini de dos anys prorrogable com a màxim un any més. Finalitzat aquest termini el terreny havia de ser reposat al seu estat inicial.

Tot i haver passat gairebé un any i mig del termini màxim i d’haver-se finalitzat les obres del Complex de la Policia, l’aparcament no ha estat desmantellat i el terreny no ha estat retornat a la ciutat.

L’Entesa per Sabadell ha reclamat en diverses ocasions al govern municipal que insti a la Generalitat el compliment del conveni i que sigui retornat l’espai cedit i pel que ha pogut conèixer els argumentats del Departament d’Interior de la Generalitat per no retornar-lo són que ha de concretar un pla per resoldre la mobilitat del personal d’aquest complex policial, sense disposar d’un calendari concret per fer-ho.

Des de l’Entesa no podem deixar de lamentar la manca de coherència que representa aquesta actitud de la Generalitat, i concretament del Departament d’Interior, pel fet de no haver resolt la mobilitat d’un equipament de la seva competència quan és la pròpia Generalitat qui obliga a les instal·lacions considerades com a singulars disposar d’un estudi que avaluï la mobilitat generada i l’establiment de mesures correctores per garantir els desplaçaments amb els diferents modes de transport.

En aquest sentit reclamem més coherència i que es reposi el terreny cedit i es retorni a la ciutat en un breu termini.