L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que garanteixi el bon ús dels carrers de vianants del centre històric

Borriana2

L’Entesa per Sabadell ja ha denunciat en diverses ocasions que els carrers de vianants del centre de la ciutat cada cop són menys per als vianants i més per als cotxes, amb el perill que aquesta convivència pot comportar.

Borriana2
En les darreres setmanes, com a conseqüència de les diferents obres que afecten el sector centre, la mobilitat és més complexa i ha augmentat el nombre de vehicles que, de manera indiscriminada i a qualsevol hora, utilitzen els carrers de vianants del centre històric com a via de pas alternativa i també com a aparcament gratuït, fet que no només altera el caràcter pacificat d’aquests carrers, sinó que a més posa en risc els vianants.

Aquesta situació anòmala no ha anat acompanyada de mesures per evitar el pas injustificat de vehicles i per vetllar pel correcte funcionament dels treballs de càrrega i descàrrega, que es troben subjectes a una regulació horària que actualment s’incompleix.

Borriana1
Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit a l’alcalde per demanar que es destinin els mitjans necessaris per garantir que els vehicles respectin els espais pacificats del centre històric i la seguretat dels vianants, elements que incideixen directament en la qualitat de l’espai urbà.