L’Entesa no acceptarà que l’alcalde dilueixi els compromisos del Ple en relació a la Comissió de sanitat

El ple municipal del mes de febrer va aprovar, a proposta de l’Entesa, la creació d’una comissió específica de seguiment per a la concreció de les infraestructures necessàries per millorar els serveis sanitaris i sociosanitaris a Sabadell i la seva àrea d’influència. Una comissió formada per l’alcalde, els portaveus dels grups municipals i els representants veïnals i sindicals.

L’objecte d’aquesta comissió, amb una clara composició política, és la d’avaluar la concreció del compromisos de la Generalitat en matèria de sanitat establerts en el Pla de Xoc del 2005 i en el Pla Sanitari del Vallès Occidental i de pressionar políticament per aconseguir en el termini més breu possible la resolució del dèficit sanitari que arrossega un endarreriment inadmissible.

L’Entesa per Sabadell no acceptarà que la composició d’aquesta comissió, la seva funció i la seva periodicitat es dilueixin, tal i com va ha intentar l’alcalde en una convocatòria d’urgència del Consell de Salut el passat dia 16 de febrer que ell va convocar i presidir, sense convocar però als portaveus dels grups municipals contravenint els acords del Ple.

L’Entesa vol una comissió àgil, en el marc del Consell de Salut si cal, però amb capacitat política suficient per liderar la resolució del dèficit sanitari i la qualitat de l’atenció sanitària, tal i com es mereixen els ciutadans i ciutadanes de Sabadell.

Amb aquesta finalitat l’Entesa ha reclamat al Govern municipal la convocatòria de la comissió aprovada pel Ple en el termini més breu possible.