L’eliminació de les barreres arquitectòniques: una bona notícia

El Govern municipal ha anunciat que s’eliminaran totes les barreres arquitectòniques de la ciutat gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local. En concret es destinaran 2,2 milions d’euros per eliminar més de 1.400 punts de la ciutat on encara n’existeixen. Es tracta d’una bona notícia per Sabadell. Finalment es durà a terme tot un seguit d’actuacions molt necessàries per la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda i en general per al conjunt de la ciutadania.

Aquest anunci, però, també posa de relleu la mala gestió que el Govern municipal ha fet de les barreres arquitectòniques en els darrers anys. Segons determina la legislació vigent, totes les barreres arquitectòniques urbanes haurien d’haver estat completament eliminades de tota la ciutat abans de finalitzar l’any 2006.

Però a Sabadell, dos anys després, encara hi havia molta feina per fer. I per no tenir, no teníem ni el preceptiu Pla d’actuació. Davant d’aquest incompliment l’Entesa per Sabadell, sensible a la situació que pateixen moltes persones i que afecten als seus drets i a la qualitat de vida, va plantejar al Ple municipal del passat mes de juny una moció a favor d’elaborar un Pla d’eliminació de Barreres arquitectòniques a Sabadell. Proposta que no va prosperar pels vots contraris dels PSC i les abstencions del PP i d’ICV-EUiA.

Un dels arguments emprats pel govern municipal per negar-se a realitzar aquesta planificació va ser que a la nostra ciutat pràcticament totes les barreres arquitectòniques ja estaven eliminades. Ara però, segons el propi govern en queden encara per eliminar ni més ni menys que 1.400 barreres i els FEIL serviran per dissimular aquesta mala gestió. Una prova també de com el govern municipal fa servir les xifres sense cap rigor, en funció dels seus interessos partidistes.

Tot i això una de les barreres més importants de la nostra ciutat com són els passos soterrats de la Gran Via no s’eliminaran. Els FEIL tan sols hi destinaran recursos per pintar-los i millorar la il·luminació, però continuaran sent impracticables per a moltes persones.