Visions crítiques sobre el futur de la universitat pública en el debat organitzat per l’Entesa

La temporada 2008/2009 del cicle “Els Debats de l’Entesa” va iniciar-se el passat dijous amb una sessió dedicada a la reflexió sobre la universitat pública. Amb el títol “Present i futur de la universitat pública catalana, cap a on anem?”, l’Entesa va convidar tres ponents que van aportar tres visions diferents, crítiques i ben informades:

 Albert Corominas, catedràtic de la UPC, que actualment presideix UpiC, associació per al debat i la reflexió de la UPC, impulsora del Manifest “Per una Universitat pública al servei de tota la societat. Contra una campanya per desprestigiar-la i mercantilitzar-la”.

 Martí Marín, professor d’Història Contemporània de la UAB, que va ser Adjunt del Vicerector d’Estudiants i de Cultura per a Estudiants, càrrec del qual va dimitir arran dels enfrontaments del passat 4 de març.

 Isabel Benítez, estudiant de la UAB, membre de l’Assemblea contra la precarietat, activista en les mobilitzacions estudiantils contra Bolonya.

Albert Corominas va traçar el recorregut històric de la universitat pública, va apuntar que els ensenyaments superiors es troben actualment en una disjuntiva entre servei públic i mercaderia, i va alertar sobre les amenaces que planen sobre la universitat pública, que bàsicament serien una campanya de desprestigi i l’abusiva invocació a Bolonya des de la dreta política i econòmica per introduir actuacions encaminades a la mercantilització de la Universitat.

Martí Marín va identificar dos blocs de problemes en el si de la Universitat: el finançament i les estructures. Malgrat actualment la universitat disposa del millor finançament de la seva història, aquest continua sent escàs si es volen abordar millores en la recerca, la innovació i fer un salt cap a l’excel·lència. Va apuntar que la reforma universitària que es deriva de la declaració de Bolonya presenta alhora oportunitats i perills i no és ni la solució per a tot ni la caixa de tots els mals.

Isabel Benítez va denunciar que la lògica mercantil regeix la reforma universitària, va alertar sobre la creixent elitització del coneixement si els nous màsters apliquen taxes més cares que les actuals llicenciatures, i va criticar la política de canvis a cost zero.

Amb aquest acte, l’Entesa per Sabadell va voler oferir elements de reflexió sobre el futur dels ensenyaments universitaris, un debat de plena actualitat en el món universitari, però que sens dubte tindrà conseqüències directes en el conjunt de la societat.