L’Entesa participa activament en la manifestació contra el Quart Cinturó

L’Entesa per Sabadell ha participat activament a la manifestació que ha tingut lloc aquest matí a Granollers. L’Entesa ha estat present amb una pancarta pròpia, acompanyada per una àmplia delegació formada per simpatitzants i adherits, i els regidors Isidre Soler i Virginia Domínguez.

D’altra banda, alguns membres de l’Entesa també s’han integrat en el grup que portava la pancarta de les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV, amb el lema “Ni Quart Cinturó ni Ronda del Vallès”.

L’Entesa valora positivament la manifestació contra el Quart Cinturó, amb la participació de prop de 5000 persones, així com la implicació de les CAV, que hi ha enviat 11 dels seus regidors i regidores de Ripollet, Badia del Vallès, Rubí i Sabadell.

Projectes com el Quart Cinturó -ara anomenat Ronda del Vallès- no són la solució als problemes de mobilitat i, a més, impliquen la destrucció dels darrers espais agrícoles i forestals de la comarca.

Des de l’Entesa apostem per garantir la preservació dels espais naturals de la plana i per un model de mobilitat que optimitzi la xarxa viària existent i fomenti el transport públic de qualitat.