Bicicletes sí, però segures

Isidre Soler - Regidor portaveu del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

Els beneficis de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport són avui en dia reconeguts per tothom. La seva contribució a una millor mobilitat urbana i els nombrosos avantatges que aporta, tant als usuaris com al conjunt de la societat, fa de la bicicleta una eina fonamental a l’hora de considerar la mobilitat de qualsevol ciutat.
Tanmateix, per afavorir de manera efectiva aquest potencial de la bicicleta cal garantir que el seu ús sigui atractiu i, sobretot, segur. Per aquest motiu, la majoria de ciutats han anat adaptant el disseny del seu espai públic amb aquests objectius.

Sabadell és una ciutat molt apropiada per a l’ús de la bicicleta i compta amb una important tradició ciclista. Les entitats i els col·lectius més sensibilitzats amb la bicicleta van iniciar, ja fa alguns anys, campanyes per reclamar a l’administració l’adopció de mesures efectives que afavorissin l’ús de la bicicleta com a eina de mobilitat de manera segura, amb la creació d’una xarxa de carrils bici a tota la ciutat i d’espais destinats a l’aparcament, entre altres mesures.

Fruit d’aquestes reivindicacions de la societat civil, finalment, l’abril de 1999, el ple municipal va aprovar per unanimitat el Pla Director de Bicicletes a Sabadell. Un document que defineix els itineraris, el disseny dels carrils bici, la senyalització, la ubicació dels aparcaments per a bicicletes, les recomanacions d’ús i fins i tot els òrgans de gestió i de participació.

Des de llavors fins ara però hem avançat ben poc. Fomentar de manera efectiva l’ús de la bicicleta no ha estat una prioritat dels equips de govern, encapçalats pel Partit Socialista i participats durant sis anys per la resta d’organitzacions polítiques llevat de l’Entesa i el PP.

El resultat d’aquest desinterès ha estat el més absolut oblit del Pla Director de les Bicicletes. Tant és així, que vuit anys després de la seva aprovació encara tenim uns carrils bici inconnexes, sense que formin una veritable xarxa d’itineraris a tota la ciutat. No s’ha adaptat l’espai públic per fer-los segurs i bona part dels carrils existents pateixen un important abandonament. En conseqüència, moure’s en bicicleta per Sabadell continua sent difícil i insegur.

El novembre de 2002 el ple municipal va aprovar també el Pla d’Acció Local de la Sostenibilitat de Sabadell, que concreta un grapat d’actuacions ambientals, entre les quals es contempla l’impuls d’un pla d’itineraris en bicicleta, la millora de la xarxa d’aparcaments i la creació d’un servei de lloguer de bicicletes.

El Pla d’Acció Local preveia implantar aquest nou servei municipal de lloguer de bicicletes a partir de l’any 2008, amb la confiança que mentrestant s’haurien implantat les directrius del Pla Director de Bicicletes i realitzat la xarxa de carrils bici.

Novament hem topat amb el mateix problema: la poca o nul·la voluntat política del Govern municipal que ha tingut per impulsar les accions d’aquest Pla d’Acció. El resultat és que en cinc anys s’han realitzat ben poques de les accions programades i cap de les que afecten a la bicicleta. Els 50.000 euros que anualment destina a aquest efecte el pressupost municipal són totalment insuficients, fins i tot per fer el manteniment.

Si realment es creu en els beneficis de la bicicleta per afavorir una millor mobilitat, cal ser conseqüent i destinar-hi els recursos i els mitjans necessaris per fer-los realitat.

Per aquest motiu des de l’Entesa venim reclamant any rere any una major dotació pressupostària destinada a crear la xarxa d’itineraris de carrils bicicleta a tota la ciutat, fer-los segurs i garantir el seu manteniment.
Millorar la mobilitat i afavorir l’ús de la bicicleta no es resol tan sols implantant determinats serveis, com un sistema de lloguer de bicicletes, a partir de l’èxit que aquesta iniciativa ha tingut a altres ciutats, sinó que el què és realment efectiu és treballar de manera continuada per aconseguir les infraestructures adequades i segures per on hauran de passar aquestes bicicletes i garantir el seu manteniment posterior.

I encara més quan tenim aprovat el Pla Director de les Bicicletes, un compromís pres per unanimitat pel Ple Municipal i que, com a tal, l’equip de Govern té l’obligació de tirar endavant. De moment només porten 8 anys de retard…