Massa comissionats al govern de la ciutat?

Virginia Domínguez - Regidora del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

Diu el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans que un comissionat o comissionada és una “persona encarregada de portar a terme alguna activitat concreta”. La definició no és gran cosa, la veritat, així que haurem de seguir quines activitats concretes duran a terme els nostres nous 9 comissionats i comissionades per saber quines tasques de govern han assumit.

I si dic “nostres” més que res és perquè els paguem entre tots, per tant, són nostres, de tots els ciutadans i ciutadanes, que, a més de comptar amb 27 regidors i regidores que representen la ciutat, també gaudirem d’aquestes 9 persones que formen part del govern de la ciutat, tot i que no han estat escollides a les urnes (malgrat alguns formaven part de la llista del PSC), i per tant no són representants electes de la ciutadania.

Es tracta de comissionats i comissionades a qui altres regidors i regidores deleguen tasques “concretes” que sembla ser que no poden assumir els 13 membres que ja formen part del Govern de la ciutat. Comissionats i comissionades, doncs, que no són càrrecs tècnics, sinó que són càrrecs de confiança amb responsabilitat política, tot i no ser càrrecs electes. I que s’incorporen a l’estructura municipal per damunt dels càrrecs tècnics i administratius que ja treballen a cada àrea i a cada departament.

Cal realment ampliar l’estructura d’un equip de govern que ja compta amb 5 tinències d’alcaldia i 12 regidors, a més dels directors i directores d’àrea? No sembla que el funcionament de la ciutat justifiqui aquesta gran inversió en càrrecs de confiança, despatxos i secretàries, ni que calgui buidar de competències alguna regidoria, com ara la de Cooperació i Solidaritat. Més aviat sembla que l’alcalde vulgui recol·locar algunes persones que li són properes -o que no confia prou amb la capacitat del seu propi equip-, i que no es vulgui assumir la responsabilitat d’algunes carteres que en mandats anteriors s’han revelat complexes. A què treu cap si no deixar en mans d’un comissionat la responsabilitat de la Seguretat Ciutadana? Una responsabilitat que és una competència directa del propi alcalde!

És molt possible que alguns d’aquests comissionats i comissionades siguin persones de gran capacitat i que assumeixin amb valentia i responsabilitat les seves tasques, no ho dubtem pas. Però sí que dubtem de les bondats d’aquest model malbaratador de recursos i poc respectuós amb els electors i electores, que no van tenir l’oportunitat de triar aquestes persones perquè formessin part del govern municipal.

No anem bé. Per anar bé hauríem d’avançar cap a un model de govern municipal més auster, amb una estructura coherent, amb una distribució de regidors sense interferències entre les diferents àrees, i, en tot cas, amb l’utilització ocasional de la figura del comissionat, únicament per a tasques “concretes” que no puguin ser assumides pels regidors i regidores. Un model que s’adapti a les necessitats de la ciutat, de la seva gestió i de l’acció política del govern, i no als compromisos personals de l’alcalde o als interessos partidistes. Però també que garanteixi les condicions de treball dels grups de l’oposició, destinant més aportacions al funcionament dels grups municipals i menys a assignacions personals als regidors i als portaveus. El model actual no és el nostre.