L’Entesa s’interessa per la situació dels arbres de la plaça Marcet

Arrel de la preocupació manifestada per alguns veïns i veïnes de la Plaça Marcet en referència a la situació dels arbres de la plaça, des de l’Entesa per Sabadell ens hem interessat pel tema, i després d’observar l’estat d’alguns dels arbres, entre ells la mort d’algun pi d’importants dimensions, hem sol·licitat que des de els Serveis Tècnics Municipals s’elabori un estudi per tal d’avaluar la situació del conjunt dels arbres, el motiu de la situació actual, i en última instància verificar si aquesta situació ha estat conseqüència de les obres realitzades a la plaça.