L’Entesa per Sabadell confia que s’iniciïn el més aviat possible les obres de remodelació de l’estació Sabadell centre de Renfe

1201 Escala Mecanica Renfe C

L’adjudicació de l’obra es va realitzar el passat mes de juliol però encara no s’ha fet públic l’inici de les obres

La Dirección General de Renfe va adjudicar el passat mes de juliol les obres de remodelació de l’estació Sabadell Centre de Renfe a l’empresa TECSA, per un import de 2,42 milions d’euros, 1,57 milions d’euros per sota del pressupost base de licitació de 3,99 M €, i un termini de 8 mesos per a la realització de l’obra.

1201 Escala Mecanica Renfe CLes obres previstes consisteixen en remodelar totalment el vestíbul de l’estació i instal·lar un ascensor i unes escales mecàniques que el comuniqui amb el carrer. Així com la connexió de les andanes amb el vestíbul per mitjà d’un ascensor i una escala mecànica a cada andana.

Amb aquestes obres s’eliminaran definitivament les barreres arquitectòniques existents des de que es va construir aquesta estació als inicis dels anys 70. Més de 45 anys dificultant l’accés a les persones amb problemes de mobilitat i més 25 anys incomplint sistemàticament la seva obligació d’eliminar les barreres arquitectòniques, tal i com determina la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques aprovada l’any 1991.

L’Entesa per Sabadell ha vingut denunciant aquesta situació des de fa anys, reclamant que l’obra fos inclosa en els pressupostos de l’estat, fent mocions al Ple municipal instant a Renfe a resoldre la greu problemàtica, adreçant queixes al Síndic de Greuges i a la Defensora del Pueblo i realitzant accions directes de denuncia amb persones amb mobilitat reduïda.

Confiem que les obres de remodelació comencin el més aviat possible per a resoldre una situació insostenible pels usuaris i usuàries de Renfe que vulnera greument els seus drets. Es realitzin dins del termini de 8 mesos previst i que la sorprenen baixa 1,57 milions d’euros en el pressupost per realitzar-les no comportin cap paralització de les mateixes.