L’Entesa per Sabadell lamenta la intenció de la Generalitat i el Ministerio de tornar a activar el projecte del Quart Cinturó

150107 Grup Municipal ES

Reiterem la demanda al govern municipal de defensar la connexió de la ronda Oest amb la B-124 sense el Quart Cinturó

Davant l’anunci electoralista i d’escassa credibilitat de represa del projecte del Quart Cinturó, l’Entesa demana de nou que s’arxivi definitivament aquest projecte i s’aposti per infraestructures de transport que responguin a les demandes del territori i que alhora respectin el territori vallesà.

150107 Grup Municipal ESEl Departament de Territori i Sostenibilitat anunciava la setmana passada que el govern de l’estat impulsarà “la redacció d’un nou estudi informatiu del tram Terrassa-Sabadell, a partir del traçat ja previst pel Ministeri de Foment entre Terrassa i Sabadell, tenint en compte les modificacions proposades per la Generalitat i el territori”. Aquestes modificacions van ser anunciades ja el novembre de 2013 com un acord entre el Departament i els alcaldes de Sabadell i Terrassa per sol·licitar al Ministeri de Foment un nou estudi informatiu i l’impuls dels tràmits per començar les obres l’any 2017 com a màxim.

L’Entesa per Sabadell denuncia que en cap cas hi ha hagut un acord amb el territori i que el posicionament que hagi expressat el govern municipal no respon a un acord de ciutat ni a cap mena de debat ni dins del consistori ni amb les entitats del territori.

Alhora, l’Entesa lamenta que la Generalitat no hagi realitzat cap diagnosi que estableixi les prioritats actuals en matèria d’inversions. El Pla Territorial Metropolità (PTMB) va establir la necessitat d’un Pla de Mobilitat en l’àmbit del Vallès que permetés definir les actuacions estratègiques en matèria d’infraestructures de mobilitat en un territori dens i complex. Cinc anys després, aquest estudi no s’ha realitzat, incomplint així el que establia la memòria ambiental del Pla.

L’Entesa demana canviar la titularitat de la via i apostar per actuacions locals

El Quart Cinturó com a via de pas a través de la Regió Metropolitana de Barcelona va quedar ja totalment descartat en el procés de redacció del Pla Territorial Metropolità, que va apostar per una via que s’anomenà Ronda del Vallès. Tal com s’apuntà sobretot des de la Campanya Contra el Quart Cinturó, aquest canvi de model havia de suposar de forma directa el traspàs de la titularitat del projecte a la Generalitat de Catalunya. No obstant això, ja sigui per una qüestió de finançament o perquè el govern de la Generalitat no es creu el projecte de Ronda, el govern continua sol·licitant la tramitació del projecte inicial per part de l’Estat.

Aquesta demanda evidencia una vegada més la necessitat d’aturar completament aquest projecte i apostar per un seguit d’actuacions puntuals que permetin resoldre les necessitats ja detectades arreu del territori vallesà.

En el cas de Sabadell, cal analitzar les necessitats de connexió de la carretera de Castellar del Vallès (B-124) amb la C-58 a través de la Ronda Oest, que hauria de tenir un caràcter local que res té a veure amb la dimensió projectada pel Quart Cinturó.