L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que no es concedeixi cap nova llicència d’obres per construir obra nova als Merinals fins que no s’enderroquin els blocs abandonats

140224 GM 2

Reclama també que es concreti la data d’enderroc

L’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit a l’alcalde per reclamar que no es concedeixi cap nova llicència d’obres a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per construir obra nova als Merinals fins que no s’enderroquin els habitatges abandonats, així com instar-los a concretar la data efectiva d’enderroc.

140224 GM 2La situació d’aquests habitatges, abandonats des de fa més de vuit anys, planteja seriosos problemes de salubritat i la seva degradació actual constitueix un autèntic perill per a tot el veïnat, per la qual cosa es fa necessari el seu enderroc immediat per part de l’administració, que ha anat posposant aquesta actuació per suposats impediments legals i manca de finançament.

Davant d’aquesta situació d’abandonament, l’Entesa per Sabadell es va fer ressò de la preocupació veïnal i, després de fer diferents gestions, va presentar una moció al Ple municipal, que va ser aprovada per unanimitat el setembre de 2012, i que instava l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a enderrocar de manera immediata els blocs 7, 8, 9, 18, 19 i 20 de l’illa formada pels carrers Brasil, Tenerife, Argentina i Fuerteventura. Malauradament, el govern municipal va acordar amb l’Agència de l’Habitatge que l’enderroc es demoraria fins finals de 2014, data que tampoc no compta amb cap mena de garantia.

L’Entesa per Sabadell considera inadmissible aquest retard en una intervenció del tot necessària per garantir la seguretat de totes les persones que viuen al barri i millorar la seva qualitat de vida al barri, perquè la zona s’ha convertit en un focus de brutícia i deixadesa realment lamentable. Aquesta situació no es pot perllongar més temps i per això cal que es concreti el calendari real d’enderroc d’aquests blocs i garantir que aquesta actuació es realitzarà respectant les normes de seguretat preceptives.