L’Entesa per Sabadell pregunta a l’alcalde si les competicions d’hípica que s’estan celebrat a Ca n’Alzina disposen de llicència d’activitats

140224 GM 2

Una setmana després, Juan Carlos Sánchez encara no ha respost

L’Entesa per Sabadell va adreçar el dia 17 un escrit a l’alcalde, Juan Carlos Sánchez, preguntant si les competicions de doma clàssica que està acollint Ca n’Alzina aquestes setmanes disposen de llicència d’activitats.

L’escrit exposava que, tenint en compte la situació d’il·legalitat de les construccions que estan acollint aquestes competicions, hi havia prou indicis per sospitar que el recinte tampoc no disposava de la preceptiva llicència d’activitats.

140224 GM 2Tanmateix, malgrat emplaçar directament l’alcalde a respondre quina actuació pensava fer en relació a aquesta eventual manca de llicència en un esdeveniment d’abast internacional que està acollint un centenar de genets i més de 200 cavalls, l’escrit no ha rebut encara cap mena de resposta. L’Entesa considera que, en cas que es confirmés que aquestes activitats es desenvolupen sense llicència i es produís qualsevol incident, l’alcalde n’hauria d’assumir la responsabilitat.

L’Entesa per Sabadell va denunciar fa uns dies la inactivitat del govern municipal en relació a les successives accions il·legals que s’han produït en aquest espai en els darrers anys, intensificades a partir de 2005, que han transformat un espai no urbanitzable del rodal de Sabadell en unes instal·lacions d’hípica que acullen esdeveniments de gran abast. Ni les construccions, ni l’obertura de camins ni els abocaments irregulars han estat fins ara aturats ni sancionats malgrat l’evident impacte sobre un territori fràgil que en teoria està protegit tant pel Pla General com pel Pla Territorial Metropolità, i tots els expedients disciplinaris anteriors a 2013 han estat tramitats de forma irregular sense conseqüències.