L’Entesa per Sabadell traslladarà a la Junta de portaveus una moció contra la llei de l’avortament a proposta de Justa Revolta i la CUP

L’Entesa per Sabadell defensarà a la Junta de portaveus de demà divendres una moció, a proposta del col·lectiu feminista Justa Revolta i de la CUP, per oposar-se a l’avantprojecte de Llei de Salut “Protecció de la Vida del Concebut”, que implica un retrocés en els drets reproductius i sexuals de les dones.

L’Entesa, Justa Revolta i la CUP consideren que aquest polèmic avantprojecte impulsat pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, nega la capacitat de les dones per prendre decisions sobre els seus cossos i les seves vides i, a més, conduirà a les dones que vulguin avortar i no disposin de mitjans materials a posar en risc la seva vida.

Les tres organitzacions defensen que s’ha de garantir el dret de les dones a triar lliurement la maternitat i reivindiquen l’avortament gratuït, en tant és un acte mèdic que ha de formar part de la cartera de serveis de la xarxa sanitària pública, perquè no és un privilegi, sinó un dret.
La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Govern de Catalunya a fer efectiva la resolució aprovada al Parlament al maig de 2013 per impulsar una llei pròpia que eviti i rebutgi qualsevol retrocés en la matèria.

2. Rebutjar i exigir la derogació de qualsevol reforma o llei que no garanteixi els drets sexuals i reproductius de les dones així com el dret al propi cos, com l’Avantprojecte de llei de “protecció de la vida del concebut”.

3. Comprometre’s a abordar i garantir mesures de suport i assistència davant la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en l’àmbit municipal.

4. Ampliar i garantir l’educació sexual i afectiva a tots els nivells d’ensenyament, la distribució gratuïta de mètodes anticonceptius i l’accés a la pastilla del dia després en l’àmbit municipal.