L’Entesa per Sabadell vol que la Generalitat retorni a la ciutat l’espai de la Serra de Pedralba que ara ocupa l’aparcament dels Mossos d’Esquadra

130111 GM 1

El conveni de cessió temporal va finalitzar l’any 2008

L’Entesa per Sabadell fa anys que fa el seguiment del conveni de cessió signat el 25 de juliol de 2005 entre l’Ajuntament i la Generalitat segons el qual cedia l’espai lliure, de propietat municipal, situat a la carretera de la Serra de Pedralba a tocar de la N-150, per un termini de dos anys prorrogables a tres, mentre es feien les obres del Complex Central de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. D’acord amb el conveni, finalitzat aquest termini, el terreny havia de ser retornat a la ciutat en el seu estat original.

130111 GM 1L’autorització d’ocupació es va fer amb caràcter privatiu, gratuït i a precari, per utilitzar-lo temporalment com a aparcament. Aquesta cessió d’ocupació va finalitzar definitivament el 25 de juliol de 2008, fa gairebé cinc anys, però, tanmateix, continua en funcionament.

L’Entesa per Sabadell ha reclamat reiteradament que es retorni aquest espai a la ciutat i, de fet, l’Ajuntament també ha fet diferents demandes en aquest sentit però, malauradament, l’incompliment del conveni s’ha anat dilatant i el terreny continua utilitzant-se per a un ús que no es correspon amb el que estableix el Pla General.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell defensarà en el ple municipal de demà una moció que proposa el següent acord:

Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que compleixi els acords del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sabadell el 25 de juliol de 2005 i restitueixi les condicions prèvies del terreny cedit i procedeixi a retornar-lo a l’Ajuntament de manera immediata.

L’Entesa per Sabadell considera que la Generalitat no pot obviar el compliment de les normatives que obliguen a habilitar aparcaments en les seves pròpies instal·lacions, ni pot incomplir els acords del conveni subscrit amb l’Ajuntament.