L’Entesa per Sabadell denuncia els greus riscos que suposa l’empresa FAYGSA

121011 RP Fàbriques Ripoll

Deu mesos després de l’aprovació de la moció sobre les fàbriques abandonades del Ripoll els riscos no s’han eliminat

Deu mesos després de l’aprovació de la moció presentada al Ple municipal per l’Entesa per Sabadell per tal que s’elaborés un Pla d’actuació al Parc Industrial del riu Ripoll, per evitar els riscos existents a l’elevat nombre de fàbriques abandonades, la valoració del seu compliment és desigual.

121011 RP Fàbriques RipollEn aquests mesos l’Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions i ha impulsat 12 expedients, la meitat dels quals han estat arxivats un cop comprovat que s’havien complert les prescripcions municipals. Algunes de les empreses afectades ja han realitzat actuacions per delimitar els riscos a l’abast de les persones que transiten pel Parc Fluvial. L’altre 50% encara està pendent de compliment.

En conseqüència, passats aquests mesos, temps del tot suficient per haver realitzat les actuacions urgents necessàries per evitar les situacions de perill, valorem com a parcialment positiu el resultat del compromís adquirit pel govern municipal a rel de la proposta feta per l’Entesa.

El cas més preocupant són els greus i elevats riscos per a la seguretat que suposa l’estat de degradació de FAYGSA. Una empresa abandonada des de fa anys i situada a pocs metres de la concorreguda Àrea de picnic de Sant Vicenç de Jonqueres i a peu del passeig paral·lel al riu Ripoll. Aquesta instal·lació en ruïnes resta completament accessible a qualsevol que hi vulgui accedir i s’ha convertit en un punt amb molts perills potencials amb pous oberts sense cap protecció, un abocador incontrolat amb substàncies contaminants, i abocament de fibrociment i tot tipus de deixalles. Ara mateix, constitueix un greu problema de seguretat i salubritat, fet que l’Entesa per Sabadell denuncia novament.

FAYGSA ha esdevingut una mostra de desídia pública i privada i l’’Entesa per Sabadell veu amb preocupació la inactivitat de la propietat i la passivitat de l’administració. Davant d’aquesta situació cal actuar, instant la propietat a assumir la seva responsabilitat, ja sigui prenent mesures de protecció o bé executant l’enderroc, però quan es comprova que la propietat s’inhibeix, ha d’actuar el propi Ajuntament de manera subsidiària per evitar les situacions de risc per a les persones i per al medi.

L’Entesa per Sabadell fa una crida a la responsabilitat i recorda que la finalitat del pla d’actuació era precisament garantir la seguretat estructural de les diferents edificacions i eliminar els riscos físics i ambientals, així com implantar mesures per evitar la degradació i el vandalisme.