L’Entesa per Sabadell denuncia que el govern municipal continuï prioritzant despeses prescindibles mentre acomiada personal

120608 GM 3

La presentació virtual del Passeig ha costat 18.800 €, l’equivalent al sou anual d’un subaltern

L’Entesa per Sabadell denuncia que el govern municipal continuï prioritzant despeses del tot prescindibles alhora que pren mesures amb conseqüències molt greus per a moltes persones, com ara l’acomiadament de 19 treballadors i treballadores funcionàries interines.

120608 GM 3La regidora de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, va retreure a l’alcalde Manuel Bustos, en el ple municipal que havia d’aprovar la reducció de plantilla, que hagi destinat 18.880 € a la realització d’una presentació virtual sobre el projecte del Passeig, una presentació que podia haver tingut un format molt més senzill i econòmic. Domínguez va afirmar que aquests diners són aproximadament el cost anual d’un subaltern de la plantilla municipal.

L’Entesa per Sabadell fa anys que ve denunciant el continu malbaratament del diner públic del govern del PSC, amb múltiples despeses supèrflues, moltes de les quals es mantenen malgrat la greu crisi econòmica de l’Ajuntament, com ara la revista Sabadell a prop (100.000 € anuals), els reportatges al web municipal (17.000 € anuals), etc.

L’Entesa defensa que cal ser sempre molt curós amb els diners públics –més encara en temps de crisi-, que s’han de destinar al servei a la ciutadania i a la qualitat dels serveis i no pas a despeses propagandístiques o protocol·làries.