L’Entesa per Sabadell reclama que l’alcalde concreti a quins serveis afectarà el Pla d’ajust

120302-GM-2

Set setmanes després de la seva aprovació, el Pla d’ajust continua tenint molts interrogants que haurien d’estar resolts, per ser un veritable Pla d’ajust, de la mateixa manera que les actuacions concretes haurien d’estar planificades i se n’hauria de fer la difusió adequada. La ciutadania sabadallenca té el dret a conèixer que pot esperar dels serveis municipals els propers deu anys i quines seran les prioritats reals.

120302-GM-2El passat 30 de març el ple municipal va aprovar amb els vots del PSC i el PP el Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Sabadell, un cop conegut el deute municipal de 25 milions d’euros amb diferents proveïdors en concepte de factures de l’any 2011.

L’equip de govern del PSC, seguint les pautes marcades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, per tal de poder acollir-se a un crèdit extraordinari per liquidar les factures amb els proveïdors, va elaborar un pla d’ajust per als propers 10 anys.

L’Entesa per Sabadell reclama que l’alcalde concreti de manera diàfana a quins serveis i activitats de l’Ajuntament afectarà aquest Pla d’ajust, com es veurà afectada la plantilla i com s’aconseguiran els ingressos per impostos que el pla preveia d’una manera molt genèrica. Unes mesures que la ciutat té tot el dret a conèixer, ja que, al cap i a la fi, serà qui acabarà pagant les conseqüències de la mala administració dels succesisu governs de l’alcalde Bustos.

Per aquests motius, l’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal que doni a conèixer l’abast i el calendari d’aplicació de les diferents mesures, per exemple, de quins càrrecs de confiança es prescindirà, quins serveis privatitzats passaran a ser de gestió directa, quins seran els horaris i prestacions de la xarxa de biblioteques, com aconseguiran recaptar 12 milions d’euros suplementaris en els propers dos anys, etc.

Set setmanes després de la seva aprovació, aquest Pla d’ajust continua tenint molts interrogants que haurien d’estar resolts, de la mateixa manera que les actuacions concretes haurien d’estar planificades i se n’hauria de fer la difusió adequada.