L’Entesa per Sabadell valora positivament la proposta d’arribar a un acord amb les entitats financeres per evitar desnonaments

120302-GM-2

L’Entesa vetllarà perquè aquest acord es materialitzi i se’n faci el seguiment

L’Entesa per Sabadell valora positivament l’anunci fet pel govern municipal d’arribar a un acord amb les entitats financeres, amb presència a la ciutat, per tal que aquelles persones o famílies amenaçades de ser desnonades puguin continuar en el seu habitatge a partir d’acordar un lloguer social.

120302-GM-2Es tracta de que més enllà que l’entitat financera accepti la dació en pagament –liquidar el deute amb la cessió de l’habitatge- les persones residents no l’hagin d’abandonar i puguin continuar residint en el mateix mitjançant un lloguer adaptat a les possibilitats de l’economia de la família afectada.

Una iniciativa que l’Entesa per Sabadell ja va plantejar l’any 2008 en el marc de del Consell Assessor de l’Habitatge, tot i que en aquell moment la proposta no va ser considerada. Ara, celebrem que el govern municipal la reculli i l’impulsi, gràcies també a la tasca de les entitats que treballen per evitar els desnonaments i de la pressió social.

L’Entesa per Sabadell vetllarà i col·laborarà perquè aquest anunci fet pel govern municipal es materialitzi i no quedi en un simple desig, ja que la problemàtica dels desnonaments afecta cada vegada a un major nombre de ciutadans i ciutadanes i és una de les principals problemàtiques socials que estem vivint.

Una problemàtica, la de l’habitatge, que requereix unes polítiques municipals àmplies i decidides que facin efectiu el dret a l’habitatge.

Finalment, l’Entesa per Sabadell reclamarà que aquesta proposta sigui debatuda i se’n faci el seguiment en el sí del Consell Assessor de l’Habitatge que, tot i sent l’organisme de participació en matèria d’habitatge, no ha estat informat d’aquesta proposta i ni tan sols ha estat convocat des del mes de novembre de 2010.