L’Entesa per Sabadell denuncia el menyspreu de Renfe i la indiferència de la Generalitat pel que fa a l’escala mecànica que fa 10 mesos que no funciona

120124 Escala Renfe 3

L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement després de l’estiu de l’avaria a l’escala mecànica que comunica l’andana direcció Barcelona amb el vestíbul de l’estació Renfe Centre, inoperativa des del mes de juliol de 2011, fet que agreuja encara més les dificultats d’accessibilitat d’aquesta estació plena de barreres arquitectòniques. Des de llavors l’Entesa ha fet diferents gestions per alertar sobre aquest problema i aconseguir la reparació de l’escala.

120124 Escala Renfe 3L’Entesa per Sabadell va traslladar aquesta preocupació a la Generalitat de Catalunya, que en una primera resposta del 18 de gener va reconèixer que la reparació de l’escala s’estava demorant excessivament.

En relació al funcionament de l’escala mecànica de l’estació de Sabadell Centre, hem de comunicar-vos que la citada escala es troba al final de la seva vida útil i està en els nostres plans d’inversió substituir-la. Mentre arriba aquest moment, hi ha greus problemes per poder disposar de les peces de recanvi, motiu pel que el termini de reparació s’està allargant més del desitjat“.

No obstant això, després d’una altra consulta de l’Entesa per Sabadell, realitzada el 23 de febrer, van contestar el 21 de març que no està previst fer cap inversió parcial en aquesta estació.

Segons ens ha informat el departament de manteniment de Renfe, està aprovat el projecte de remodelació integral de l’estació de Sabadell Centre, però encara està pendent d’adjudicació, per la qual cosa no està previst fer cap inversió parcial“.

L’Entesa denuncia el menyspreu de Renfe i el desinterès de la Generalitat davant del que no és més que una qüestió de manteniment d’un element essencial per garantir la bona accessibilitat a l’estació.